Aranan ekonomik etiketinden 2 sonuç bulundu.


Demokratikleşmenin Ekonomik Gelişme ve Göç Unsuruna Etkisi

Göç unsuruna dahil olma sürecinde genellikle göç alan ülkelerin demokratik rejimler ile yönetildiği ve bu rejimlerin sağlam temellendirilmiş kurumsal alt yapısı ile ortak ve başarılı bir bürokratik düşünce sistemi sayesinde ekonomik gelişmişliklerinin göç veren ülkelere kıy...


İzleme 294