Aranan idare etiketinden 3 sonuç bulundu.


İdari Bilimler

Kamu ve özel kuruluşların ( her türlü organizasyon ) yönetim bölümlerinde yapılan faaliyetleri inceleyen bilimlere idari bilimler denir. İdare kelimesinin günümüz Türkçesindeki karşılığı yönetimdir. Bu bilimlerin amaçları; Dünyada ve ülkemizdeki gelişim ve değişim ...

Etiketler : idare bilim

İzleme 372


İl Özel İdaresi

Merkezi idarenin taşra örgütü olarak incelenen “il” aynı zamanda devletten ayrı bir tüzel kişiliğe sahip, özel kanunla kurulmuş, organları, görev ve yetkileri belirlenmiş bir yerel yönetim birimidir. Diğer bir deyişle “il” iki ayrı yönetim birimini içerir: İl genel idaresi/...

Etiketler : il özel idaresi

İzleme 610