Dernek

Dernek; tüzel ya da gerçek en az yedi kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde, belirli ve ortak bir maksadı hayata geçirmek doğrultusunda, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla oluşturmuş oldukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğu olmaktadır.

Derneklerin ahlaka ve kanuna aykırı bir amaç doğrultusunda kurulması ise kanunen yasaklanmıştır. Bu kapsamda sayısal olarak en az yedi kişinin bir araya gelmesinin gerekli olduğu derneklerde, şahısların fiil ehliyetine sahip olmalarının gerekliliği söz konusudur. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli olan belgelerin yerleşim yerinin bulunmasının söz konusu olduğu yerin en büyük mülki amirine vermiş oldukları anda tüzel kişilik kazanmaktadırlar.

Dernek kurulması için ilgili dernekle alakalı olarak için tüzük oluşturma zorunluluğu söz konusudur. Kurulacak olan derneğin iç tüzükte açıkça adı, üyelik koşulları, geçici yönetim kurulu, maksadı, gelir kaynakları, organları, örgütleri ve genel kurulun toplanma biçimi ve zamanı gibi Dernekler Kanunu madde 4’te belirtilmekte olan diğer tüm unsurların gösterilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Tüm bunların yanı sıra tüzüğün kanuna ve ahlaka aykırı bir şekilde olmaması ve oluşturulurken ayrıntılı ele alınması oldukça büyük bir önem taşır. Tüzükte yer almayan bir konu söz konusu olduğunda ise kanun hükümleri uygulanmaktadır. Dernek kurulurken ayrıca belli başlı belgelerin gerekliliği söz konusudur. Bu belgelerin isen eksiksiz bir şekilde düzenlenmiş olması büyük önem taşımaktadır.

Dernek türlerinin varlığı söz konusudur. Buna göre dernek türleri ve görevleri şunlardır:

Ticari İşletme İşleten ve İşletmeyen Dernekler: Bu dernek türünün amacı geliri ortak amacın gerçekleşmesi doğrultusunda tahsis edilmiş olan işletmeleri, dernek işletmektir.

Alelade Dernekler ve Kamuya Faydalı Dernekler: Dernek tarafından sunulan hizmetten tüm vatandaşların yararlanmasının sağlamaktır.

Dernekler ve Dernek Birlikleri (Federasyon-Konfederasyon): Dernekler ve dernek birliklerinin kuruluş amacı aynı olan ve kamu yararı için çalışan en az 5 derneğin üye niteliği doğrultusunda birleşmesiyle meydana gelir. Konfederasyon ise en az 3 federasyonun birleşme sonucunda oluşmaktadır.

 

İzleme 424
Etiketler : dernek

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap