GEÇİCİ GÖRME KAYBI

GEÇİCİ GÖRME KAYBI

Geçici görme kaybı terimi, tek göz veya iki gözde birden ortaya çıkabilen ve  24 saatten kısa süren geri dönüşümlü görme kaybı epizodunu ifade eder.  Geçici görme kaybı için kullanılan "Amarozis fugax" terimi ise iskemi (yetersiz kan akışı) veya vasküler (damarla ilgili) etiyolojiye atfedilen tek gözde geçici görme kaybını belirtmek için kullanılır.

Geçici görme kaybının en önemli mekanizması o anda göze yeteri kadar kan akışının olmamasıdır (hipoperfüzyon). Böylece geçici olarak gözün oksijensiz, gidasız kalmasıdır. 

Bu hipoperfüzyon hipotansiyon (düşük tansiyon), trombüs, emboli, arterit veya vazospazma (damarlarda kasılma) bağlı oluşabilir.

Geçici görme kaybının sebepleri vasküler (damarsal), nörolojik (sinir) veya oftalmolojik (göz) hastalıklara bağlı gelişebilir.

GEÇİCİ GÖRME KAYIPLARI NEDENLERİ 

Tek gözde olursa

Gözün yüzey bozuklukları (Korneal bozukluklar, kuru göz)

Subakut açı kapanması glokomu (Göz basıncı ilgili)

Aralıklı hifema veya göz içi hemoraji (Göziçi kanamalar)

Optik sinir başı defekti (en sık: Papilödem, optik sinir tümörleri-bakış

yönünde ortaya çıkan amarozis fugaks)

Retinal migren/vazospazm ( Negatif/Pozitif görsel fenomenler)*

Emboli

Her iki gözde olursa

Migren*

Oksipital kitle lezyonları: Tümör, Arteryovenöz malformasyon

Oksipital iskemi: Emboli, vaskülit, hipoperfüzyon

Oksipital inme

Epilepsi

 

AMAROZİS FUGAKS (GEÇİCİ MONOKÜLER (TEK GÖZDE GÖRÜLEN) KÖRLÜK)

Karotis arter hastalığından kaynaklanan, mikroembolilerin sebebiyet verdiği, tek gözde ortaya çıkan geçici görme kaybı.

Genellikle 2-30 dakika sürer, sonra tamamen düzelir.

Etiyoloji

Tromboembolik

İpsilateral karotis arterin, aterosklerotik emboli ile tıkanması

Kardiyak emboli

Hemodinamik

Aort dallarının, yaygın aterosklerotik obstrüksiyonu olan hastalarda fiziksel aktivite, postür değişikliği veya yoğun ışığa maruziyet

Hipoperfüzyon: Akut hipovolemi, düşük kardiyak dışa akım

Kan viskozitesi

Migren (vazospazm)

Oküler vasküler hastalıklar

AİON (Temporal Arterit)

Santral Retinal Ven Tıkanıklığı

Malign arteriyel Hipertansiyon

Amarozis fugax için sistemik değerlendirme gerektirir. Göz, Nöroloji ve Kardiyoloji branşlarında bir değerlendirme yapılması önemlidir.

 

* MİGRENDE GÖRSEL FENOMENLER için ayrıca bakınız; https://www.expermio.com/gonderi/migrende-gorsel-fenomenler_7eba7241-4826-4fb2-94f0-6af395aa29eb

Kaynakça

1.Faik Oruçoğlu. Güncel ve Özet Oftalmoloji 2018.

İzleme 5928

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap