Kalkınma

Kalkınma, bir ülkedeki refah ve ekonomik özgürlük seviyesinin artmasıdır. Kalkınma özel sektörden daha çok devletleri ilgilendirmektedir. Devletin uygulayacağı politikaların özel sektöre yansıması da kalkınma teriminin güçlendirilmesinde etkili bir rol oynamaktadır.

Kalkınmanın temelinde bir ülkedeki ekonomik gelişimin bireylere olumlu yansıması vardır. Devletin kalkınma politikalarının reel bir şekilde halka yansıtılırsa bir ülkedeki kişi başına düşen milli gelir artışa geçer. Bu özel sektörde de büyümeyi ifade ettiği için ithalat ve ihracat oranlarında da temel değişikliklerin yaşanmasına sebep olur. Kalkınma bir ülkenin ekonomik değişikliklerinin sosyal ve kültürel hayata olumlu yansımasının bir sonucudur. Kalkınma siyasal süreçlerin etki ettiği ve bütüncül bir kavramdır. Kalkınma düzeyinin belirlenmesi de ülkelerin siyasal, ekonomik, endüstriyel gelişmelere bağlıdır.

Ekonomik kalkınmanın en önemli faktörü bir ülkenin kendi öz varlıkları ve üretiminin artmasıdır. Ekonomik büyümenin kalkınmaya direk olarak katkı sağlaması için özel sektördeki istihdamın gelişmesinin yanı sıra ihracatında artması gerekmektedir. Ekonomik kalkınma iş gücünün artması ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bu işgücünün nitelikli olması da son derece önemlidir. Ekonomik kalkınma bir ülkenin dışa bağımlılığının azalması ile mümkündür. Bu nedenle de ülkenin kendi kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir. Gelişen teknolojik süreçleri iyi takip ederek de üretimdeki sürelerin kısaltılması da ekonomik kalkınmanın önemli unsurları arasındadır.

Kalkınma tahmini tüm süreçlerin ve ekonomik gelişmelerin analiz edilerek bunların stratejik olarak değerlendirmesine verilen isimdir. Bir ülkenin gelişim düzeyi ve üretim - tüketim ve arz - talep dengeleri göz önünde tutularak değerlendirilmesi kalkınma tahminin temelini oluşturur. Devlet kurumları yaptıkları stratejik analizler neticesinde gelişmişlik düzeyinin ekonomik rakamlara yansımasının tahmin edilmesidir. Tüm bu değerlerin nüfusa oranlanması da kalkınma tahminin en etkili bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. 

İzleme 376
Etiketler : kalkınma

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap