Koordinasyon

Koordinasyon ya da eşgüdüm ; belirlenen bir hedefe ulaşmak için yapılacak farklı işler arasındaki bağlantının ve ilişkinin, düzenli ve uyumlu olmasını sağlamaktır. Bireysel işlerde bu uyumu kişi kendi kendine sağlayabilirken grup ile yapılan işlerde bu uyum, ekipteki kişiler ve lider tarafından sağlanmalıdır. 
Hem spor hem de iş benzeri bir aktivite olduğu için halat çekme oyunundan örnek verelim. 10 kişilik bir grup tüm gücüyle halat çekiyor ve karşı takımı çamura düşürmeyi hedefliyor. 10 kişilik bu ekip, liderin komutları ile aynı anda halatı çekerken aynı zamanda iç koordinasyonlarını sağlayarak bacak ve kol kaslarını aynı anda kullanmalıdırlar. İşte koordinasyon tam olarak budur.
İş koordinasyonu; bir iş yerindeki çalışanların ya da bir proje ekibinin, ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla birlikte ve bir bütün olarak senkronize şekilde çalışmaları demektir. İş koordinasyonu için çalışanların bireysel çabaları son derece önemli olsa da söz konusu senkronizasyonu sağlayacak olan kişi yönetici ya da ekip lideridir.
Ekip koordinasyonunu sağlayacak olan kişinin yönetim, planlama, organize etme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol gibi temel yönetim araçlarına son derece hakim olması gerekir. Bu açıdan baktığımız zaman yönetim demek, aslında koordinasyonu sağlamak demektir. İkisini birbirinden ayrı düşünmek son derece zor.
Bir orkestra şefinin koca bir müzik topluluğunu yönetmesini de, küçük bir ekibin yeni proje için hazırladıkları sunumu da iş koordinasyonu için örnek verebiliriz. İş koordinasyonu sağlayacak kişinin karşısında farklı yeteneklere, farklı motivasyonlara ve farklı düşüncelere sahip insanlar vardır. Tüm bu insanları doğru hedefe yönlendirmek, iyi bir yöneticinin alameti farikasıdır.
İş koordinasyonu sağlama yöntemleri:
Planlama koordinasyonu
Örgütlenme koordinasyonu
Kadrolama koordinasyonu
Yönlendirme koordinasyonu
Kontrol koordinasyonu
iş koordinasyonu
Planlama koordinasyonu:
Planlama yoluyla sağlanan koordinasyon sürecinde farklı etmenlerin nasıl bir araya geleceğinin modeli yapılır. Son plana ulaşmadan önce konu hakkında tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılarak pek çok farklı plan tek tek elenir ve en sonunda tam bir koordinasyon sağlayacak olan plan üzerinde anlaşılır.
Örgütlenme koordinasyonu:
İş dünyası uzmanlarına göre koordinasyon, örgütlenmenin en temel adımıdır. Üst düzeyde olan bir yönetici, sorumlu olduğu diğer çalışanları iyi tanımalı ve onlara, yeteneklerine uygun görevler vermelidir. Kimin, neyi, nasıl, nerede, ne zaman yapacağını bildiği bir grubun tüm çalışmaları aksamayan bir koordine izleyecektir.
Kadrolama koordinasyonu:
Bir yönetici ya da ekip lideri ilk olarak elindeki yetenekleri keşfetmeli ve doğru şekilde örgütlemelidir. Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu anladığı zaman gerekirse ekiptekileri dışarı çıkararak yeni kişileri kadroya almalı ve aksamayan bir koordinasyon modeli yakalamalıdır.
Yönlendirme koordinasyonu:
Her ne kadar son yıllarda yöneticiler çalıştığınız yerin bir iş yeri değil bir aile olduğunu söyleseler de inanmayın. Tüm iş yerlerinde bir ast üst ilişkisi vardır. Eğer üst pozisyonda olan kişi, astı olan kişiye rehberlik yaparak ve talimatlar vererek yönlendirmiyorsa o ekip ne koordine bir şekilde çalışır ne de hedefledikleri başarıya ulaşır.
Kontrol koordinasyonu:
Koordine çalışma sonucu ulaşılacak hedef eğer uzun vadeli bir hedef ise öncesinde daha kısa vadeli hedefler konularak kontrol mekanizması geliştirilmelidir. Yönetici, kısa vadeli hedefler geliştirmeli ve maratonun her 100 metresinde neler olduğunu kontrol etmelidir. Kontrol mekanizmasının ortadan kalktığı durumlarda koordinasyon da aksayacaktır.
İş dünyasında ve spor hayatında başarının kapılarını açan koordinasyon nedir, nasıl geliştirilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Uyguladığınız koordinasyon gelişme yöntemlerini ve konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

İzleme 432
Etiketler : koordinasyon

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap