Kurum

Bireylerin temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için büründükleri toplumsal rollere kurum adı verilir. Her birey hayatını idame ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsallaşmak, yani kurumsallaşmak zorundadır.

 Sosyolojide kurum kavramı insanlar için terim anlamında kullanılır. Örneğin 17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan biri, aynı zamanda okul basketbol takımında oynamak, okuldaki derslerine çalışmak ve ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Tüm bu rollerin toplamı kurum olarak tanımlanır. Bu kişi anne babasıyla, okuldaki öğretmeniyle ve basketbol hocasıyla kurduğu iletişim, kurumlar sosyolojisinin temelini oluşturur.

 Sosyolojide kurumlar yapısal özelliklerine ve bulundukları konuma göre birçok türe ayrılır. Örneğin aile, en kapalı ve küçük kurumlardan biridir. Genellikle 3 ya da 4 kişiden oluşan çekirdek ailelerde, tüm bireyler birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

 Sorumlulukların yerine getirmeyen aile üyeleri, etkileşimin çatışmaya dönüşmesine neden olur. Bu gibi durumlarda, aile kurumsal yapısından ödün verir ve çözülmeye başlar.

 Yine aynı şekilde din, politika, spor ve medya da birer kurum olarak değerlendirilir. Her birinin kendine özgü nicel ve nitel özellikleri bulunmaktadır. Kurumlar toplumdan topluma da farklılık gösterebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerindeki ve Brezilyadaki kurumların işleyişi ve yapıları birbirinden tamamen farklıdır. Bunun nedeni her iki ülkenin de kültürel ve dini değerlerinin farklı yapılarda olmasıdır.

 Kurumlar birbirleriyle etkileşim içerisine girebilir. Örneğin siyaset kurumu belli başlı durumlarda toplumsal yapının temel unsurlarını geçici ya da kalıcı olarak değiştirebilir.

Kamu kurumu tanımını açmadan önce kamu kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Kamu kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde üç adet olarak bulunmaktadır.

İlk anlamı; Halk hizmeti yapan devlet organlarının tümü şeklindedir.

İkinci anlamı; Bir ülkede bulunan halkın tamamı, amme, halk şeklindedir.

Üçüncü anlamı ise; bütün, hep şeklindedir. Kamu kurumunun ne olduğuna gelirsek; belirli bir kamu hizmetini yerine getirmek gayesiyle oluşturulmuş olan kamu tüzel kişisidir. Kamu kurumunun bir diğer kullanım şekli devlet kurumudur. Devlete, hükumete, bir bakanlığa bağlı olarak çalışan kurum ve kuruluşları kapsayan bir terimdir. Bu kurum ve kuruluşların başlıcaları şunlardır ;

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başbakanlık

Sağlık Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Şeker Kurumu

KOSGEB

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Kızılay

Çocuk Esirgeme Kurumu

Türk Dil Kurumu

 

İzleme 480
Etiketler : kurum

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap