Plan

Plan; işletmenin amaç ve hedeflerini,bunlara ulaşmakta kullanılacak yöntem ve araçları belirleme sanatıdır. Plan kötü yapılırsa işletmeyi batıracağı gibi iyi plan yapılırsa işletmeyi büyütür bunun için planlama önemlidir.Yönetimde kararsızlık zaman maaliyetine yol açar. Planın en güzel tarafı sizi kararsızlıktan kurtarır. Yönetim Planlama ile başlar.
Yönetim 4 ana işlemden oluşur. Bunlar ; planlama, organize etme, yürütme, denetleme ... İşletmede yapılan planlamayı sadece müdürler yapmaz.
Planlama araştırma, masraf ve zaman gerektirir ama yöneticilerin geleceği görmesini, birimler arası koordinasyonun gerçekleşmesini ve amaca en kısa yoldan ulaşılmasını sağlar.
Planlama ve plan iki farklı terimdir, öyle ki plan, gerçekleştirilecek olan bir proje veya eylemin, taslağıdır.Planlama ise, plan ile gerçek arasındaki farkı en aza indirgeme eylemidir.
Planlama sayesinde; her plandan sapıldığında, bir problem oluştuğunda veya beklenmeyen bir durum geliştiğinde, gerçekteki durum ile plan arasındaki fark kapatmaya çalışılır.Bu yüzden, plan yapmak bir seferlik, planlama ise sürekli bir eylemdir.

Planlama sürecindeki aşamalar;  misyon ve vizyon, amaçların belirlenmesi,varsayımların belirlenmesi, alternatiflerin belirlenmesi, alternatifler arasında seçim yapılmasıdır...

Misyon; bir şirketin, bugün hangi konumda olduğunu, ne yaptığını kimin için ve kimlerle nasıl yaptığını gösterir.

Vizyon; firmanın veya kuruluşun geleceğini resmeden bildirgedir.
Bu 5-10 sene sonrası için futuristik bir yaklaşımdır. Örneğin; Gelecekte hangi konumdayız ? Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider ekonomik havayolu olmak gibi...

Misyon ile vizyonarasındaki farklar; misyon; bugünü yansıtır yarını gösterir, müşterileri belirler, ilham vericidir. Temel süreçleri belirlemeye yarar. Kurumun gitmek istediği yönü belirler. Performans ölçütlerini belirlemeye yarar. Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

Vizyon ve değerlerin tanımı yapıldıktan sonra sıra, daha net olan amaçların belirlenmesine gelir. Amaçlar, organizasyonun misyonunu gerçekleştirilmesi için konan zamanla sınırlı ölçülebilir hedeflerdir.

Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa dönemli aşama durumlarını oluşturur. Ayrıca hedefler daha açık ve ölçülebilir özellik taşır. Amaçlar soyut olabilir fakat kesinlikle hedeflerin somut ve rakamsal olması gerekmektedir.

İzleme 530
Etiketler : plan

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap