Sendika

Sendika, kısa anlamla ifade edilecek olursa kişilerin haklarını arayan ve koruyan düzenli bir sistemdir. Bu sistemi kontrol eden ve başında olan kişiler, işçilerin ve işverenlerin haklarını savunmakla görevlidirler. Yani önemli bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Sendika, görevlerini yaparken bunu yasal çerçevede yapar. Yani sendikanın varlığı zararlı değildir.

Sendika, işverenlerin ve işçilerin kazanç anlamındaki çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Bunun yanında toplumsal ve kültürel çıkarları korumakta sendikanın yaptığı bir iştir. Birçok alanda sendikadan yararlanıldığı rahatlıkla söylenebilir. Sendika olarak kurulan birlik yaptığı faaliyetleri yasal çerçevede yürütmek zorundadır. Yasanın dışına çıkacak olan davranışlarda bulunamazlar. Haklarını korudukları topluluğun mevcut şartlarını bozmadan daha iyi şartlara ulaşmaları için önemli bir çaba harcarlar.

Sendika için demokratik bir örgüt ifadesi kullanılabilir. Demokratik anlamda bir iş yapan sendika aynı zamanda ekonomik bir teşkilattır. Yasal şartları gözeten ve koruyan sendikanın bu anlamda çok büyük işler yaptığı bilinmektedir. Hakları yenen veya daha iyi haklara sahip olmak isteyenlerin isteklerini en iyi karşılayacak olan birlik sendikadır. Sendika, durum değerlendirmeleri yaparak ve istekleri dikkate alarak en iyi çözümleri sunmak için kurulmuş olan faydalı bir birliktir.

Dünya üzerinde birçok hak arayışı meydana gelmiştir. Bu arayışlar zamanla grevlere dönüşmüştür. Türkiye'de ciddi anlamda ilk grev 1872 yılında görülmüştür. 1930 yıllarına gelindiği zaman ise sendikacılık yaygınlaşmaya başlamıştır. Sendikacılığın yaygınlaşmasında sanayileşmenin önemli etkileri olduğu söylenebilir.

Sendikalar yaptıkları iş bakımından birçok görevi yapmakla yükümlüdürler. Bu görevleri yerine getirmek için büyük bir özenle çalışmaları gerekmektedir. Çünkü sendikaya üye olan kişiler, sendikanın haklarını koruyacağını düşünürler. Sendikalarda bundan dolayı sorumluluklarını yerine getirmek için çaba harcarlar.Sendikanın görevleri:

- İşçilerin emeklilik haklarını korumak,

- İşçilerin refah seviyesini yükseltmek,

- İşverene işçilerin taleplerini iletmek ve kabul ettirmek için baskı yapmak,

- İş hayatı ile ilgili olan ayrımcılığı ve kayırmacılığı en aza indirmek,

- İşvereninde haklarını koruyarak, işveren ve işçi kaynaşmasına yardımcı olmak,

- Yönetim ve işçiler arasında iletişimi sağlamak,

- Sorunları adaletli ve yasal bir şekilde çözmek.

Sendikanın sahip olduğu görevler hem işveren hem de işçi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Daha huzurlu ve daha güvenilir bir ortam yaratması bakımından sendikalara üye olan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır.

Sendikanın içerisinde yer alan birçok özellik vardır. Bu özeliklere göre sendikalara farklı isimler verilmiştir ve sendika çeşitleri ortaya çıkmıştır. Sendika Çeşitleri;

- İşveren sendikası,

- İşçi sendikası,

- Kamu görevlileri sendikası,

- Konfederasyon.

Sendika, yaptığı iş bakımından tarafsız bir tutum sergilemelidir. Kişilerin haklarını korurken bunu yasal sınırlar çerçevesinde yapmalıdır. Bu sayede sendikaya olan güven artar ve daha iyi şartlara daha hızlı bir şekilde ulaşılmış olur.

 

İzleme 516
Etiketler : sendika

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap