Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management), bir organizasyonun yönetimi ve çalışanları tarafından benimsenen bir anlayıştır. Bu anlayış, genel anlamda sarf edilen bir çabayı ifade eder. Bu çabanın nedeni müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşterileri organizasyona çekmektir. TKY, kısa vadeli planlanan bir organizasyonel süreç değildir; uzun vadelidir ve geleceğe dair birtakım hedefleri içerir. 

Toplam Kalite Yönetimi tanımında “kalite” sözcüğünün önemli bir yeri vardır. Bu nedenle TKY’yi tanımlamak için önce “kalite”nin ne demek olduğuna bakmak gerekir. Kalite, bir ürün veya hizmetin üstünlüğüne veya başarısızlığına işaret eden bir parametreyi ifade eder. Bir ürün veya hizmeti diğerlerinden ayıran en temel faktördür. Her işte önemli bir rol oynayan kalite kavramı, işletmelerin uzun ve kısa vadeli olacaklarını belirler.

Toplam Kalite Yönetimi, “kalite”nin tanımından hareketle organizasyon uygulamalarını iyileştirme odaklı genel bir süreci ifade eder. Organizasyondaki ortak çalışmaları, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmenin yanı sıra üretim süreci ve hizmet sunumlarını da daha iyi hale getirme hedefindedir.

Kalite yönetimi kavramı, TKY’yi geliştiren ekip içinde yer alan ABD’li bilim insanı Edwards Deming tarafından yaygınlaştırıldığı bilinmektedir. Bu kavramın gelişim sürecinde Edwards Deming’in Japon yöneticilere istatistiksel yönetim ve kalite kontrol sürecini öğretmesi önemli bir rol oynamıştır. 1950’li yıllardan itibaren Toplam Kalite Yönetimi anlayışı tam anlamıyla Japonya’da uygulanmaya başlamıştır.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını organizasyonlarında kullanan Japon yöneticilerin başarısı batılı devletlerin dikkatini çekmiştir. 1980’li yıllardan sonra ise ABD ve Avrupa devletleri, bu süreci kendi operasyonlarında uygulama kararı aldı. Toplam Kalite Yönetimi anlayışının uluslararası hale gelmesi ise ABD’de geliştirilen Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü isimli bir değerlendirme sistemi ile oldu. Bu ödül ile bir puanlama sistemi inşa edildi ve organizasyonların kalite yönetimindeki başarıları somut bir hale gelmeye başladı.

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü, şirketler için büyük bir prestij anlamına geliyordu ve 1989 yılından sonra bu ödülü kazanmak isteyenler kuruluşlar TKY ilkelerini operasyonlarına dahil etti. Böylece Toplam Kalite Yönetimi, dünya çapında işletmelerin başarı grafiğini yükselten bir parametre haline geldi.

Toplam Kalite Yönetimi’nin Türkiye’de yayılım süreci ise 1990 – 1995 yılları arasında başladı. Özellikle TUSİAD’ın bu anlayışı Türkiye’de yayma çabaları önemli bir rol oynadı. Daha sonra 1998 yılında İstanbul Sanayi Odası yayınladığı bildiride, Türkiye’de araştırmaya katılan 150 kuruluşun TKY ilkelerini kurduğunu ya da kurmak üzerine oldukları belirtildi. Böylece 2000 yılından itibaren TKY kavramı ve ilkeleri, ülke genelindeki organizasyonların önemli bir parçası oldu.

Toplam Kalite Yönetimi kavramının doğru bir şekilde sürdürülmesi için temel ilkeler şunlardır:

Yönetim taahhüdü ve planlama

Çalışanların yetkilendirilmesi ve eğitim süreci

Sürekli gelişim

Ölçme ve değerlendirme

Müşteri odaklı olma

Sonuç odaklı iş süreci

Organizasyon yapısına uyumlu sistematik yaklaşım

Sağlıklı ve açık iletişim

Bir organizasyonda Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ilkelerine bağlı kalındıktan sonra açığa çıkan faydaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

İş faaliyetlerini iyileştirir ve kuruluşların gelişimine katkı yapar.

Organizasyon içindeki kalite bilincini artırır ve yapı içindeki her sürecin iş kalitesini olumlu hale getirir.

İşletmelerin rekabet konumunu güçlendirir.

Değişen piyasa koşullarına uyumlu olma imkanı verir.

Yenilikçi ve gelişim odaklı süreçlerin kurulmasını sağlayarak verimli bir düzen oluşturur.

Çevresel koşullara ve hükümet düzenlemelerine hemen adapte olmayı sağlar.

İş güvenliğini artırır; kusurların ve israfın olmasını önler.

Daha düşük harcamalar ile daha iyi maliyet yönetimi inşa eder.

Müşteri sadakatini artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar.

Çalışanların moral ve motivasyonunu yükselterek pozitif bir kurum kültürü yaratır.

KAYNAK:  https://www.isonedir.com/toplam-kalite-yonetimi-nedir/

İzleme 361
Etiketler : toplam kalite yönetimi

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap