Ülkemize Yönelik İç ve Dış Tehditler

Anarşi ve Terör Kavramı: Anarşi:Devlet denetiminin kalmaması durumu Anarşist:Devletin siyasi ve idari kurumlarını çökertmeye kalkışan kişilere denir. Terör: Yıldırma – korkutma demektir. 10 Terörist: Terör eylemlerine girişen kimselere denir. Terörizm: Siyasi bir amaca ulaşmak için yasa dışı yollarla şiddet kullanılmasıdır. Uluslar arası örgütlerin herhangi bir ülkeyi yıpratmak ve etkilemek için yaptıkları eylemlere uluslar arası terörizm adı verilir. b. Terörün Yayılma Sebepleri: 1. Bilgi ve anlayış azlığı 2. Kamuoyunun terör konusunda eğitimsizliği 3. Bazı kişi ve kuruluşların bilerek veya bilmeyerek terörizme katkısı 4. Doğal afetlerde ortaya çıkan söylentiler. 5. Terörü destekleyen devletlerin mevcudiyeti 6. Bazı silah üreticilerin örgütlere silah satması 7. Ülkeler arası işbirliğinin sağlanamaması 8. Halkın yeteri kadar duyarlı olmaması. 7. Terörle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler: 1. Milli hedefler doğrultusunda bilinçli olmak. 2. Eğitim ve öğretimi , milli birlik ve beraberliği sağlayıcı ve güçlendirici tarzda sürdürmek. 3. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak. 4. Yıkıcı ve bölücü faaliyetleri etkisiz kılacak düşünce yapısına sahip olmak. 5. Terörizme karşı duyarlı olmak. 6. Türkiye Cumhuriyetine Türk toplumuna ,Türk milli değer ve kültürüne bağlı olmak. 7. Cumhuriyet yönetimine inançla bağlı olmak. 8. Türk olmakla gurur duymak. 9. Vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olmak. 8. Güncel Tehdit: Tehdit, korkutma gözdağı vermedir. Bir devlete tehdit içten de dıştan da gelebilir ve devletin düzenini yıkmayı amaçlar. a) Ülkemizdeki İç Tehdit Unsurlarının Başlıca Hedefleri Şunlardır: 1. Hedef ülkede anarşi ve terör ortamı meydana getirmek. 2. Devlet otoritesini sarsmak 3. Toplumu yönetilemez hale getirmek 4. Devletin ülkesiyle ve milletiyle olan bütünlüğünü parçalamak. 5. Çağdaş anlayışı yıkmak. 6. Ülkede rejimi değiştirerek kendi görüşlerinin etkin olduğu bir düzen kurmak. b) Dış Tehdit Unsurlarının Hedefleri: Dış tehdit unsurları da iç tehdit unsurları gibi laik,çağdaş,özgürlükçü ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, yok etmek amacındadır. c)Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Dolayı Yabancı Ülkelerin Ülkemiz Üzerindeki Emelleri: Jeopolitik konum;bir ülkenin bölge veya dünya siyasetindeki konumu demektir. Ülkemizin Dünya üzerindeki yeri çok önemlidir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan boğazlara sahiptir. Ayrıca üç kıt’anın birbirine en yakın olduğu yerdedir. Ortadoğu,Kafkas ve Balkan ülkeleriyle komşudur. Bütün bunlar düşmanlarımızın sayısını artırmaktadır. Ülkemizin gelişmemesi ve uygar ülkeler seviyesinin üstüne çıkmaması için bazı ülkeler ülkemizde terör ve kargaşa ortamı olması için çaba sarf ederler. Ancak Türk milleti, Atatürk’ün gösterdiği bilim ve teknoloji yolunda ilerlemektedir. Gelecek her türlü saldırıya ülkemiz kendisini hazırlamıştır. d. Kaçakçılık: Yasal olmayan yollardan büyük kazançlar elde etmek amacıyla uyuşturucu madde, silah,tarihi eser ve altın gibi maddelerin alınıp satılmasına kaçakçılık denir. Ülkemizde Jandarma Genel Komutanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Gümrük Genel Müdürlüğü gibi resmi kuruluşlar kaçakçılıkla mücadele etmektedirler. Devlet, belli bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı olarak yaşayan bir milletin ya da milletler, topluluğunun meydana getirdiği siyasi ve hukuki bir organizasyondur (1). İnsanlar toplu olarak yaşamaya başladıkları andan itibaren, bu toplu yaşamı organize hale getirecek kurallara ve bu kuralları uygulayacak bir otoriteye ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç, devlet adı verilen kurallar ve kurumlar sisteminin doğmasına yol açmıştır. 

 

İzleme 548
Etiketler : ülkemiz tehdit

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap