Yasama,Yürütme,Yargı

Yasama; yetkisini Anayasadan alan yasa yapma ve yasa koyma işlevini yerine getiren bir meclistir, parlamentodur. Yasama organı, meclis; anayasal yetkiyi kullanan kuvvetlerden birisidir.

Kuvvetler Ayrılığı İlkesi gereği bu kuvvetlerden birisi olan " yasa yapma, kaldırma, değiştirme" yetkisine sahip olan organa yasama organı denir. Peki yasama nedir sorusunu cevabı nedir? Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin geçerli olduğu yönetim biçimlerinde yönetim yetkisi bölünmüştür.

Yasama organı, bu ilke ışığında " yasa yapma" yetkisini kullanır ve yerine getirir. Yasa yapmak hukuki bir kavramdır ve ülkede uygulanacak genel, nesnel ve sürekli nitelikteki soyut, düzenleyici kuralları koyma işlevini ifade eder. Başka bir anlatımla herkese eşit olarak uygulanacak hukuk kurallarını oluşturan yasaları çıkaran organ yasama organıdır.

Kamu yönetiminin bugün geldiği noktada ve tüm dünyada kabul gören ilke " Kuvvetler Ayrılığı İlkesi"dir. Çünkü devletin esas olan üç görevi vardır.

● Bunlar yasama, yani yasa çıkarmak;
● Yürütme, yani mevcut yasalar doğrultusunda ülkeyi yönetmek ve
● Yargı; devletin egemenlik yetkisinden aldığı meşruiyet ile ve onun adına hukuku yorumlayan ve hukuk kurallarını uygulayan organdır. Yargı organının somut olarak görünürlüğü de ülkenin mahkemeleri ile olmaktadır.
Yasama yetkisini genellikle meclisler veya parlamentolar kullanır. Ülkemizde başkanlık sistemine geçinceye kadar yasama yetkisi sadece TBMM' de idi. Örneğin, İngiltere' de " kamara" olarak adlandırılan organlar vardır. ABD' de " senato" adı verilen organlar yasama görevini yerine getirirler.

Yürütme yetkisini de " Hükümetler" kullanır; ülkemizde başkanlık sistemine geçilinceye kadar bu yetkiyi başbakan ve bakanlar kurulu kullanmakta idi. Örneğin; Almanya' da başbakan ve kabinesi vardır. Aynı şekilde İtalya' da hükümet başbakan ve bakanlar kurulundan meydana gelir.

Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir. Adalet sistemi içerisinde farklı çeşitlerde ve uzmanlıkta bulunan, örneğin vergi mahkemesi, iş mahkemesi, ticaret mahkemesi, ceza mahkemesi gibi isimlendirilen bu mahkemelerin tümü " yargı" organı olarak adlandırılır.

 

İzleme 502
Etiketler : yasama yürütme yargı

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap