Yürüyen Ceset (Cotard) Sendromu Nedir? Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

Yürüyen ceset sendromu, kişinin kendisinin veya bazı vücut parçalarının öldüğüne, ölmekte olduğuna veya var olmadığına inandığı bir nöropsikiyatrik rahatsızlıktır. Cotard sendromu, cotard delüzyonu ya da nihilistik sanrı olarak da adlandırılan bu durum, genellikle şiddetli depresyon ya da bazı psikotik bozuklukların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Nörolojik bir hastalığın bir belirtisi de olabilir. Ana belirti kişinin benliğinin varlığını inkar etmesidir. Cotard sendromu ciddi belirtilerle seyreden bir hastalık olmasına rağmen tedaviyle tamamen iyileşebilir. Tedavide ilaçlar, psikoterapi ya da elektrokonvülsif terapi(EKT) kullanılır. Nadir görülen hastalık dünya çapında toplamda 200 kadar kişide teşhis edilmiştir. Cotard sendromu daha sık olarak kadınlarda ve ileri yaş gruplarında ve nadiren de ergenlerde görülür. 

Yürüyen ceset (Cotard) sendromu nedir? 

Yürüyen ceset sendromu olarak da bilinen Cotard sendromu, kişinin vücut bölümlerinin eksik olduğuna, ölmekte olduklarına veya var olmadığına dair yanlış inançlar geliştirdikleri nöropsikiyatrik bir durumdur. İlk olarak 1882'de Fransız nörolog ve psikiyatrist Dr. Jules Cotard tarafından tanımlanmıştır. Bu ilk tanımlanan olgu orta yaşlı bir kadındı. Bu kadın beyninin, sinirlerinin, göğsünün ve bağırsaklarının varlığını inkar eden ve kendini sadece deri ve kemikten ibaret sanan hipokondriyazisten muzdarip biriydi. Yürüyen ceset sendromunu daha iyi anlamak noktasında halüsinasyon ile sanrı arasında ayrım yapmak önemlidir. Halüsinasyon, beş duyu organı ile gerçek olmayan bir şey deneyimlemektir. Örneğin var olmayan bir tat almak veya sesler duymak gibi. Sanrı ya da delüzyonu ise gerçek olmayan bir şeye inanmaktır. Sanrı, toplumsal normlara uymayan sabit, yanlış bir inançtır. İnsanlar çok farklı türde sanrılara sahip olabilir, ancak Cotard sendromunda sanıklarda bir ana tema vardır. Bu tema vücudun bir kısmının veya tamamının öldüğü veya çürüdüğüne dair kesin bir inançtır. Bu şaşırtıcı ama nadir rahatsızlıktan dünya çapında kaç kişinin muzdarip olduğu tam olarak bilinmemekte. Cotard sendromu hastaları tarafından bildirilen diğer delüzyonlar arasında hamileliğin, kendi adlarının veya yaşlarının, yürüme veya yemek yeme kapasitelerinin, ebeveynlerinin, partnerlerinin, çocuklarının ve hatta genel olarak tüm dünyanın varlığının inkar edilmesi yer alır.

Yürüyen ceset (Cotard) sendromu neden olur? 

Cotard sendromuna neyin sebep olduğu henüz net olarak bilinmemekte. Ana nedenin, bilinen hiçbir dış hızlandırıcı faktör olmaksızın genetik olduğu tahmin edilmekte. 

Hastalık genellikle beyni etkileyen daha derin bir tıbbi sorunun belirtisi olarak karşımıza çıkar. En sık olarak ağır depresyonlu hastalarda görülür. Bipolar bozukluk, şizofreni, bulimia gibi diğer bazı psikiyatrik hastalıklara ikincil olarak da gelişebilen bir durumdur. Ayrıca merkezi sinir sistemini etkileyen bazı sorunlar yürüyen ceset sendromu belirtilerine yol açabilir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

-Demans: Hafıza ve yargılama yeteneği kaybıyla giden nörolojik durum. 

-Ensefalopati: Viral bir enfeksiyon veya bir toksinin beynin çalışmasını bozması sonucu oluşan hastalık. 

-Epilepsi 

-Migren

-İnme

-Multipl skleroz: Beyin ve omuriliği tutan ve kişinin motor ve duyusal fonksiyonlarına ciddi hasarlar veren nörolojik bir bozukluk. 

-Parkinson hastalığı: Kişide titreme, tutukluk ve yürüme zorluğuna yol açan beyinde sinir hücresi hasarı

-Subdural kanama: Şiddetli beyin travması nedeniyle beynin dış kısmında meydana gelen kanama

-Sifiliz

-Tifo

-Bazı antiviral ilaçların yan etkileri (Asiklovir ve valsiklovir) 

Cotard sendromunun sayılan çeşitli organik durumlar ve diğer psikopatolojik hastalıklarla ilişkili olduğu bildirilmiş olsa da, katatonili hastalarda daha az görüldüğü kaydedilmiştir. Katatoni, hareketsizlik, sosyal geri çekilme, anormal hareket ve davranışlar ile karakterize bir nöropsikiyatrik davranış sendromudur.

Yürüyen ceset (Cotard) sendromu belirtileri nelerdir? 

Yürüyen ceset sendromunun ana semptomlarından biri nihilizmdir. Nihilizm, hiçbir şeyin bir değeri veya anlamı olmadığını düşünmektir. Nihilizm aslında hiçbir şeyin gerçekten var olmadığı inancını da içerir. Cotard sanrısına yakalanan hastalar, kendilerini ölmüş ya da çürüyormuş gibi hissederler. Bazı hastalar şimdiye kadar hiç var olmadıklarına inanırlar. Bu yokluk hissi bazı hastalarda tüm bedenleri hakkında olabilirken, bazı hastalarda bu his yalnızca belirli organlar, uzuvlar ve hatta ruh için olabilir. Depresyon yürüyen ceset sendromu ile yakından ilişkilidir. Cotard sendromu ile ilgili mevcut araştırmaların 2011 tarihinde yapılan bir incelemesinde, belgelenmiş vakaların %89'una depresyonun eşlik ettiği bildirilmiş. Eşlik eden semptomlar şunları içerebilir:

-Akıl, beyin ve bilincin inkarı

-Hamileliğin reddi

-Çeşitli vücut bölümlerinin varlığının inkar edilmesi

-Yaşadığını inkar etme

-Kendi kendine hareket ettiğini inkar etme

-Yemek yemeyi reddetme: hastalar, öldüklerine veya ölmek üzere olduklarına ikna oldukları için yemek yemek için bir neden olmadığına inanabilirler. Bu da beslenme yetersizliklerine neden olabilir.

-Sosyal aktivite ve ortamlardan kaçınma

-Konuşmama

-Ciddi depresyon ve melankoli

-Anksiyete

-Halüsinasyonlar: Öldüğünü veya ölmek üzere olduğunu söyleyen sesler duyabilir. 

-Lanetlendiği veya kimse tarafından istemediğine dair sanrılar

-Hipokondri: Hipokondri sağlık kaygısıdır. Kişinin hasta olduğunu düşünmesi veya hastalanmaktan endişe duyması nedeniyle çok fazla zaman harcaması. 

-Kendine zarar verme

-İntihar düşünceleri

-Acıya karşı duyarsızlık 

Cotard sendromu semptomlarının geniş bir zaman dilimine yayılarak yavaş yavaş ve 3 aşamada geliştiği görülmüştür. İlk aşama hipokondriyazis ve duyusal halüsinasyonlar ile karakterizedir. İkinci aşamada nihilistik sanrıların gelişir. Son ve kronik aşamada ise  ruh halinde kronik değişiklikler olır ve sanrılar sistematik hale gelir. 

Yürüyen ceset (Cotard) sendromu için risk faktörleri nelerdir?

Cotard sendromu daha çok 50'li yaşların başındaki kişilerde görülür. Aşağıdaki koşullara sahip kişiler daha yüksek risk altındadır:

-Geçirilmiş akıl hastalığı hikayesi 

-Depresyon

-Şizofreni

-Blumia

-Madde bağımlılığı

-Beyin tümörü

-Felç

-Beyinde kan pıhtısı

-Beyin yaralanması

-Gençlerde bipolar bozukluk

Yürüyen ceset (Cotard) sendromu tanısı nasıl konur? 

Cotard sendromu hastalıktan ziyade bir belirti olduğu için standart tanı kriterlerine sahip değildir. Diğer psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi DSM tanı kriterleri yoktur. DSM, ruh sağlığı sorunlarını teşhis etmek için kullanılan el kitabıdır. Tanı kriterlerine sahip olmaması, doktorlara rehberlik edecek kesin kuralların bulunmadığı anlamına gelir. Bu sebeple Cotard sendromu tanısını doğrulamak için benzer belirtilere yol açan diğer koşulların ekarte edilmesi şarttır. Örneğin tanı için Capgras sendromunun dışlanması gerekebilir. Capgras sendromunda hasta bir arkadaşının veya aile üyesinin yerine benzeri başka bir kişinin geçtiğine inanır. Yürüyen ceset sendromunda BT ya da MRG gibi yöntemlerle elde edilen beyin görüntülerinde çoğu zaman belirgin bir patolojiye rastlanmaz. 

Yürüyen ceset (Cotard) sendromu tedavisi nasıl yapılır? 

Tedavide genel yaklaşım, öncelikle hastalığa neden olan altta yatan tıbbi sorunu tedavi etmektir. Cotard sendromunun tedavisi en sık olarak ilaçlar ve bilişsel davranışçı psikoterapi adı verilen bir tür konuşma terapisi kullanılarak yapılır. Rahatsızlığın belirtileri bu iki yöntemle büyük oranda tedavi edilebilir. Tedavide antipsikotikler, anksiyolitikler (anksiyete ilaçları) ve antidepresanlar kullanılır. İlaç tedavisi ve psikoterapi ile tedavide başarı sağlanamaması durumunda elektrokonvülsif terapi (EKT) denenebilir. EKT beyne küçük elektrik akımları gönderilmesi yoluyla yapılır. Bu uygulama, beynin kimyasında değişiklik yaparak bazı semptomları hafifletmeye yardım edebilir. EKT, hafıza kaybı ve kafa karışıklığı gibi yan etkilere neden olabildiği için genellikle son çare olarak tercih edilir. 

Hastalık ciddi semptomlara sahip olmasına rağmen genellikle tedaviye iyi yanıt verir. Yan etkilerine rağmen elektrokonvülsif terapi, ilaçlara kıyasla daha etkili sonuçlar sağlar. 

Kaynakça:

https://www.webmd.com/schizophrenia/cotards-syndrome

https://www.healthline.com/health/cotard-delusion

https://www.health.com/condition/rare-disorders/walking-corpse-syndrome-cotard-delusion

https://www.medicinenet.com/what_is_the_cause_of_cotards_syndrome/article.htm

https://www.emedicinehealth.com/what_are_the_symptoms_of_walking_corpse_syndrome/article_em.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4271387/

İzleme 1319

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap