Cihat Çelebi UZMAN

Takipçi: 5

Puanı: 27

Takip Edilen: 1

SAĞLIK
Türkiye - Ankara

İletişim

Web Sitesi :
Telefon :

Kariyer

Eğitimlerim

Uzman Hakkında

1979 Yılında Siirt Baykan ilçesinde dünyaya geldim. İlk öğrenimimi doğduğum ilçede tamamladım. İstanbul Esenler Atışalanı Lisesinden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiopulmoner Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programlarından mezunum 2013 yılında meslek sınavı ile girmiş olduğum Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Sağlık Uzmanı olarak görev yapıyorum. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığında görev yapıyorum. Bu sayfada yapmış olduğum tüm paylaşımlar şahsi görüşüm olup kurumsal bir değer ifade etmemektedir. Ayrıca bu faaliyetlerimden hiçbir gelir de temin etmemekteyim.
Gönderileri (2)

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kimler Yapabilir?

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanunun 1 inci 25 inci ve Ek-13 üncü maddeleri gereğince ülkemizde hastalık tanısı koyma ve tedaviyi uygulama yetkisi tabiplere ve kendi alanlarında uygulama yapmak üzere diş tabiplerine aittir. Tabip dışı sağlık meslek mensupları tabibin tanısı ve yönle...


İzleme 31

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, PİYASAYA SUNULMALARI VE ETİK

Bilindiği gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27.10.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ülkemizde ne tür geleneksel uygulamaların yapılabileceği yasal güvence altına alınmıştır. Bu uygulamaların bir kısmı ürüne dayalı uygulamalardır. Örne...


İzleme 54

İletişim

Web Sitesi :

Telefon :

Kariyer

Eğitimlerim

Uzman Hakkında

1979 Yılında Siirt Baykan ilçesinde dünyaya geldim. İlk öğrenimimi doğduğum ilçede tamamladım. İstanbul Esenler Atışalanı Lisesinden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiopulmoner Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programlarından mezunum 2013 yılında meslek sınavı ile girmiş olduğum Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Sağlık Uzmanı olarak görev yapıyorum. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığında görev yapıyorum. Bu sayfada yapmış olduğum tüm paylaşımlar şahsi görüşüm olup kurumsal bir değer ifade etmemektedir. Ayrıca bu faaliyetlerimden hiçbir gelir de temin etmemekteyim.