ALERJİK KONJONKTİVİT

Konjonktiva, skleranın ön kısmını ve göz kapaklarının iç kısmını kaplayan ince, yarı saydam bir zardır ve Bulbar ve Palpebral olmak üzere 2 bölümden oluşur. Konjonktiva iltihabı veya enfeksiyonu konjonktivit olarak isimlendirilir. Alerjik konjonktivit, popülasyonun % 15 ila% 40'ını etkileyen, ilkbahar veya yaz aylarında daha sık alevlenmeler gösteren bir hastalıktır. Göz alerjileri de dahil alerjik hastalıklar son 10 yıllarda önemli ölçüde arttış gösterdi. Gözün allerjik hastalıkları aşığada ki gruplar halinde değerlendirilmektedir.

Mevsimsel Alerjik Konjonktivit ( Saman Nezlesi).  Göz alerjilerinin en yaygın formudur. Genellikle ilkbaharda ağaç polenleri, yazın çim polenleri, yaz sonu ve sonbaharda ot polenlerine bağlı gelişir. Coğrafik bölgelere göre değişkenlik gösterebilir. Belirtiler alerjene maruz kaldıktan sonra hızla gelişir ve kaşınma, göz kapağı şişliği, konjonktivada hiperemi, kemozis (şişme, ödem), ve akıntıyı içerir.

Burada alerjene özgün IgE ile teması Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu başlatır. Sonuçta histamin gibi hormonların salgılanması ve buna bağlı konjonktiva damarlarında genişleme (kırmızı göz oluşumu), damar geçirgenliğinin artması (ödem) ve kaşınma oluşur.

Vernal Keratokonjonktivit. Vernal Keratokonjonktivit (VK) konjonktiva ve korneanın etkilendiği iki taraflı kronik alerjik enflamasyondur. Temel olarak çoçukları ve genç erişkin erkekleri etkiler. VK olan hastalar baharda ve yaz aylarında çok semptomatiktir. Kaşınma, blefarospazm (kapaklarda kasılmalar), fotofobi (ışık hassasiyeti), mukoid akıntı, sulanma ve görme bulanıklığı bulguları gösterir. VK 2 formada görülebilir: Palpebral ve Limbal.

Palpebral formda üst kapak altında papiller hipertrofi (tomurcuk şeklinde şişmeler) görülür. Bulbar konjonktivada (gözün ön parçasının sklerasını örten zar) hiperemi (kızarıklık) ve kemozis görülebilir. Ciddi olgularda üst kapak iç yüzünde kaldırım taşı benzeri dev papillalar oluşur.

Limbal forma yalnız veya palpebral formla beraber ortaya çıkar. Limbus kalınlaşmış, jelatinöz limbal infiltratlar görülür (Horner-Trantas noktaları) Üst korneada pannus, yeni damar oluşumları, korneada erozyon, kalkan ülseri (shield ulcer), kornea plağı görülebilir. 

Atopik keratokonjonktivit. Genellikle erişkin yaşta ekzme eğilimli hastalarda iki gözü etkileyen, kapakta cilt değişiklikleri (kızarma, kapuklanma), konjonktiva (sulu ifrazat, infiltrasyon, skarlaşma, limbal etkilenme) ve kornea (punktat epitel hasarı, epitel defekti, periferik damarlanma) etkilenmesi ile giden kronik  bir hastalıktır. Genellikle yılboyu sürer, bazen kışın alevlenmeler gösterir.

İzleme 2197

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap