BİYOLOJİ kategorisinden 10 sonuç bulundu.
Yosunlar ve likenler arasındaki fark nedir?

Yosunlar ve likenler

Etiketler : yosunlar likenler
Çözülmedi
İzleme 289

  • Merhabalar, yosunlar plantae (bitkiler) alemine dahil olan iletim demetsiz bitkilerdir. Likenler tek bir organizma olmadıkları gibi -alg ve mantar ortaklığı- mantarlar (fungi) alemine mensup canlılardır. İki organizmadan oluşmasına rağmen mantarlar aleminde yer almasının sebebi ise baskın canlının mantar olmasıdır.HAVAYI KOKLAYAN CANLILAR: LİKENLER

HAVAYI KOKLAYAN CANLILAR: LİKENLER Likenler, bazı mantar ve alg  türlerinin ortak yaşamı sonunucunda meydana gelmiş, karşılıklı fayda esasına dayanan bir birliktelikten doğan canlılardır. Sistematik olarak mantarlar aleminde yer alırlar. İki ayrı gruba ait canlıdan oluşmalarına rağmen tek bir birey gibi görünürler v...


İzleme 272
göz renginin gensel açıklaması

annesi kahverengi, babası ise mavi gözlü bir erkek çocuğun yeşil gözlere sahip olması ihtimali nedir?

Çözülmedi
İzleme 339

  • Göz rengi, gözde ne kadar pigment olduğuna bağlıdır. Çok pigment varsa kahverengi oluşur, biraz pigment varsa yeşil, pigment azsa veya hiç yoksa mavi oluşur. Fakat basitçe anlatmak gerekirse, gözümüzün renkli bölgesi olan irisin iki katmanlı yapısının bununla ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. İris içerisindeki arka katmanda her zaman çok miktarda melanin pigmenti vardır. Dolayısıyla gözünüz mavi de olsa, kahverengi de olsa bu bölgedeki pigment miktarı hemen hemen aynıdır. Ön tabakadaki miktar ise, göz rengini belirler. Hatta bu pigmentin yoğunlaştığı ve seyreldiği bölgeler de, bir göz içerisindeki renk farklılıklarını ve desenleri oluşturur. Ön katmanda az pigment varsa (veya neredeyse hiç yoksa), ışık bu katmandan geçerek arka katmana çarpar, büyük oranda soğrulur, bir kısmı yansır. Yansıyan kısım, ön katmandaki bükük kolajen dokusundan geçerek dışarı ulaşır. Bükülmüş kolajen sadece mavi dalga boyunu geçirebildiği için, göz mavi renkte gözükür. Dolayısıyla göz rengini belirleyen unsur, iristeki ön pigment katmanındaki melanin miktarıdır. Kısacası lise biyolojisiyle yani Mendel Genetiği ile açıklamaya çalışırsak %0' dır. Ancak Mendelyen hesaplar bu konuda yanıltıcı olacaktır. Çünkü göz rengi, genlerde bir çok etmene bağlı olarak ifade edilir (enzimler, anahtar-kilit uyumu vs.) . Bu bağlamda yavru bireyin mavi,yeşil,ela göz rengine sahip olması olasıdır.

Ototomi ve rejenerasyon nedir?

Ototomi nedir ? Rejenerasyon nedir? Ve Arasında ki fark nedir ? Ogrenebilir miyim? 

 

Etiketler : ototomi rejenerasyon
Çözülmedi
İzleme 1359

  • Ototomi, canlının avcı karşısında savunma amaçlı olarak belli bir parçasını feda ederek koparmasıdır. Hedef şaşırtmak, kaçmak için yapılır. Zorunlu olmadıkça tercih edilmez.Yenilenme oldukça enerji ve besin isteyen uzun bir süreçtir. En bilinen örneği kertenkelelerde kuyruk bırakmadır. Kerevitler de kıskaç bırakmaktadır. Örümcekler ve solucanlarda da görülmüştür. Rejenerasyon, ergin canlılarda doku yenilenmesidir. İki ana başlığa ayrılır. 1.Fizyolojik yenilenme : Normal hayat süreci içinde doku yenilenmesidir. Örneğin ; rahim iç dokusu, sindirim ve boşaltım sistemi iç dokusu, epitel hücreleri, kıl, tüy, boynuz örnek verilebilir. 2.Onarımsal yenilenme : Yaralanmalarda, vejetatif çoğalmalarda, eksik kısımların tamamlanmasında vücudun onarım mekanizmasının dokuyu yenilemesidir. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça onarımsal yenilenme yeteneği düşer. Onarımsal yenilenme, memeli hayvanlar ve kuşlarda yalnızca yalnızca yara kapanması, kemik kaynaması ile sınırlıdır. Amfibilerde yeni üye meydana getirme yeteneği görülse de olgun bireylerde bu yetenek semender harici yitirilmektedir.Kertenkele, ototomi ile kaybettiği kuyruğunu rejenerasyon ile tamamlayabilir. Omurgasız hayvanlarda daha yaygın ve kapsamlıdır. Tüm vücut yenilenmesi ya da üye yenilenmesi olarak görülebilir. Omurgasızların bir kısmında eşeysiz üreme sayılabilecek boyutta yenilenme görülür. Örn. Planaria. Bazı omurgasız üyelerinde ise bu yetenek kısıtlıdır. Örneğin deniz yıldızı yenilenme için orta kısmından bir parçaya sahip olmalıdır. O hücrelere sahipse, tel kol bile kalmış olsa vücudunu tamamlayabilir. Önemli olan "her hücreye dönüşebilme" yetisindeki hücrelere(totipotent) sahip olmaktır. bu hücreler bir araya gelerek blastem oluşturur ve gerekli hücrelere dönüşerek doku yenilenmesini sağlar. Sonuç olarak; Ototomi savunma amaçlı parça kaybedilmesi iken, Rejenerasyon ototomi ya da başka sebeplerle kaybedilen vücut bütünlüğünün tekrar sağlanmasıdır. Kaynak: 1.Ali Demirsoy, Yaşamın Temel Kuralları 2. Richard Johnson Goss, Rejenerasyon

Fibrinojen ve Trombinin nedir

Fibrinojen ve Trombinin nedir?

Etiketler : fibrinojen trombinin
Çözülmedi
İzleme 829

  • Merhabalar, pıhtılaşma sistemi (hemostaz) tek bir reaksiyondan oluşmaz kaskad olarak nitelendirebileceğimiz reaksiyonlar zincirinden meydana gelir. Dimer yapısında bir plazma proteini olan fibrinojen pıhtılaşmada görevlidir. Pıhtılaşma sistemi fibrinojenin fibrine (pıhtı) dönüştürülmesini içermektedir, fibrinojen dolaşımda serbest halde ve çözünür durumda bulunmaktadır. Bu zincirde bir serin proteaz olan trombin fibrinojenden fibrinin oluşumunu sağlamaktadır. Bunun yanında trombinin koagülasyon, yara iyileşmesi ve enflamasyonda görev aldığı bilinmektedir. Trombin ile fibrinojenden fibrin oluşumu fibrin monomerleri oluşumuyla başlar, çözünebilir yapıda olduğundan fibrin(s) denilir. Fibrin(s) fibrin lifleri ve fibrin ağının oluşumunda önemli bir yapıdır. Fibrin monomerleri genişleyerek stabil bir fibrin ağı oluşur. Bu stabilize çözünmeyen fibrin ise fibrin(i) olarak tanımlanmaktadır. Sonuçta pıhtının stabilize yapısı meydana gelmiş olur.

Serum ve plazma arasındaki fark nedir ?

Serum ve plazma arasındaki fark nedir

Etiketler : serum plazma
Çözülmedi
İzleme 22164

  • Merhabalar, Tüpte bulunan kanın pıhtılaşabilmesi için 20-30 dakika bekledikten sonra santrifüj edilmesi gerekir. Santrifüj işleminden sonra üstte kalan kısım serum olarak isimlendirilir. Pıhtılaşma gerçekleşip sonlandığından serumda fibrinojen bulunmaz. Serum kimyasal analizler, serolojik testler ve kan bankacılığında kullanılır. Antikoagulan madde (pıhtılaşmanın gerçekleşmesini önler) içeren tam kan santrifüj edilir ve üstteki kısım plazma olarak adlandırılır. Plazma fibrinojen içerir. Plazma, koagülasyon testleri ve plazmadaki kimyasal analizler için kullanılır. Ölçüm sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek için hangi numunenin kullanıldığı önemlidir.ETNOLİKENOLOJİ

GÜNDELİK YAŞAMDA LİKENLER - Etnolikenoloji Likenler, fotosentez yapma kabiliyetine sahip algler ve bazı mantar türlerinin, karşılıklı yarar ilişkisiyle meydana getirdiği birlikteliktir. Farklı türden iki canlının karşılıklı yardımlaşması ve her iki tarafa da yarar sağlaması esasına dayalı bu ortak yaşam biçimine &lsquo...


İzleme 544