İSTATİSTİK kategorisinden 2 sonuç bulundu.


Korelasyon nedir?

Korelasyon nedir? Korelasyon iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü ölçen bir göstergedir. Türkçe'de ilinti katsayısı olarak çevrilerek kullanılmaktadır (bknz: http://yalta.etu.edu.tr/files/ekonometri1-08-coklu-baglanim-cozumlemesi-(s2,0).pdf) &nbs...

Etiketler : korelasyon ilişki ilinti

İzleme 1766


İstatistiksel Anlamlılık Nedir?

İstatistiksel Anlamlılık Nedir? İstatistiksel anlamlılık iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin şanstan başka bir şeyden kaynaklanma olasılığıdır. Bir veri setinin sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için istatistiksel hipotez testi kullanılır. Bu test, rastgele şansın sonucu açıklayabi...


İzleme 6037