Güney Güneyan UZMAN

Takipçi: 12

Puanı: 202

Takip Edilen: 0

BASIN,MEDYA VE İLETİŞİM
Türkiye - İstanbul

İletişim

Web Sitesi : www.guneyguneyan.com
Telefon :

Kariyer

Köşe Yazarı - Teori Dergi 2020-
Köşe Yazarı - Milliyet Gazetesi 2019-
Kurucu Genel Yayın Yönetmeni - Komplike Dergi 2017-
Muhabir - Gazete Karınca 2019-2020
Basın Editörü - MTM Medya Takip Merkezi 2018-2019
Köşe Yazarı - Önce Vatan Gazetesi 2016-2018
Genel Yayın Yönetmeni - Vagon Dergi 2014-2016

Eğitimlerim

Uzman Hakkında

Güney Güneyan, (d. 9 Eylül 1992, İstanbul) köşe yazarı, muhabir, genel yayın yönetmeni, gazeteci ve yazar 2011 yılında İstanbul merkezli yerel bir gazetede mesleğe başladı. Görev aldığı bu gazetede iki yıl kadar muhabirlik yaptı. Bir süre özel sektörde redaktör ve editörlük görevinde bulundu; raporlama, basın analisti ve medya planlama görevlerini üstlendi. 2015 yılında ise Vagon adlı edebiyat dergisinde genel yayın yönetmenliği görevi yaptı. Buradaki görevi yayının mali problemler dolayısıyla devredilmesi sonrası son buldu. 2016 yılının ikinci çeyreğinde ulusal basındaki ilk köşe yazılarını Önce Vatan gazetesi için yazdı. Ekonomi, emek, işçi hakları, siyaset, yoksulluk başta olmak üzere birçok aktüel konu ile ilgili makaleler ele aldı. Buradaki görevinin yanı sıra eş zamanlı olarak bu yayında röportörlük görevinde de bulundu. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Son Haber gazetesi ve Yeni Çağrı gazetesinde de köşe yazarlığı yapmaya başladı. Ayrıca muhabirlik ve röportörlük görevi de üstlendi. Görev süresi sırasınca haberleştirdiği işçi ve yoksulluk haberleri yurt içi yayınlarda referans gösterilmek ile birlikte yurt dışında bazı ulusal ve yerel yayın organlarında yayımlandı. 2017 yılında yayıncılık sektöründe faaliyetler gerçekleştirmek üzere Komplike Medya Grubu’nu kurdu. Bu çatı altında sosyal bilimler ve kültür alanında çalışmalar yapmak üzere Komplike dergiyi ve Komplike TV’yi yayına hazırladı. Halen yayının kurucu genel yayın yönetmenliğini yapıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde Gazete Karınca’da haftalık olarak kaleme aldığı köşe yazıları yer buldu. Bu yayında muhabirlik görevinde de bulundu. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Milliyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Yayının yaşam kategorisinde sosyoloji alanında yaptığı gözlem, araştırma çalışmaları gerçekleştirmek üzere “Toplum Analizi” adlı köşesinde köşe yazıları kaleme alıyor. 2019 yılının son çeyreğinde Kutlu Yayınevi etiketiyle “Nepotizm Hipotezi: Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk” adlı ilk araştırma inceleme kitabı yayımlandı. Bu eser yurtiçi ve yurtdışında satışa sunuldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde bilimsel sosyalist dergisi Teori’de aktüel köşe yazıları yazmaya başladı. Yayında siyaset ve sosyoloji alanlarında yazınsal üretimler gerçekleştiriyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise İzan Kitap etiketiyle “Müstakil Beden” adlı ilk şiir kitabı yayımlandı. Bu eser yurtiçi ve yurtdışında satışa sunuldu. İYAD üyesi olan Güneyan, ayrıca çeşitli edebiyat, müzik, sanat, teori ve sosyal bilimler dergilerinde yazdı. Bugüne değin Anbean, Bakku, Faraza, Fular, Gaia, Gece, Kadran, Kafka Okur, Karga, Lemur, Mukavemet, Öteki, Rave Mag, Samsa, Simas, Son Gemi, Söylenti, Teori ve Vagon dergide görüldü. Bu yayınlarda deneme, eleştiri, makale ve şiirleri yer buldu.
Gönderileri (19)

Kendine Yabancı

Geride kalan yirmi sekiz yıllık yaşantımın bana öğrettiği pek çok şey oldu. Başarı veya başarısızlıklar, korkular ya da cesur hamleler, normal ve anormal durumlar, hepsi birer kılavuz halini aldı. Fakat insan gerçekten korkularıyla yüzleşmeden üstesinden gelemez mi? Bu yıllardır deneyimlerime dayanarak içind...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 160

Bir Giz: Mutluluk

Yaşamın bir armağan olduğu gerçeğini kabullenmemiz zaman alabilir. Uzun zaman olmuş yazmayalı. Bu süreçte birçok yeni deneyim elde etmenin de getirdiği o hafiflik hissiyle buluştuğunu anladım. Ne de olsa her birimizin güvenli alanları, alışkanlıkları var. Şüphesiz de alınan bu ani değişim kararları ve bu kar...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 139

Zaman Kıstası

İnsanların tümü zaman algısının işleyişinden dolayı çeşitli şekilde memnuniyetsizliklerini dile getirirler. Biliriz ki zaman, akışkandır. Fakat bu akış neredeyse kimseyi memnun etmez. Hep ama hep zamanın tersi yönüne kürek çekmek isteriz. Çünkü geç...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 209

Toplumsal Dayatmalar

Fikirlerin gelişmediği, bireylerin özgürlüğünü edinemediği, düşüncelerin açıklanamadığı ya da muhtelif sebeplerden ötürü toplumsal dayatma had safhaya ulaşıyor. Bu da bireyin hayatına empoze edildiğinde iptidai toplumlar oluşuyor. Kültürün, geleneklerin, kişisel sayılabile...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 223

Meta Fetişizmi

İhtiyaçlarımız doğrultusunda gelişen ve bu bağlamda da şekil değiştiren bazı durumlar vardır. Bu aslına bakılır ise ihtiyaçtan daha ziyade, mübadele amacı dışında sosyal veya psikolojik istekler dolayısıyla bazı şeylere karşın karşı koyamadığımız sahip olma güdülerimizden kaynaklıdır. İsteklerimiz bize farkında olm...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 203

Hiyerarşik Toplum Düzeni

Hiyerarşi sistemi, organizasyon yapısında yer alan kişilerin alt-üst ilişkilerini, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran bir sistemdir. Kısaca sistemin özünde; yapılan işin bir üst görevdeki kişi tarafından denetlenmesi, kontrolü ve onaylanması bulunuyor. Tabii durum bu kadar kolay ifade edilemeyecek k...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 213

Makyavelizme Bakış

Siyasette bir amaca varmak için bütün araçların kullanılmasını meşru sayan görüşe Makyavelizm denildiğini biliriz. Bu teori o kadar geniş bir yelpazede kendine yer buluyor ki; dünya üzerinde bu kavramın birçok insan için farklı tezahürlerinin olduğunu da görürüz. Hat...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 205

Merkezileşmek

Türkiye ilk alışveriş merkezi ile 1988 yılında tanışmıştı. O dönemlerde görkemli denebilecek bir şekilde açılışı yapılan Galleria, kısa sürede yalnızca o bölgenin değil tüm İstanbul’un çekim merkezi haline geldiğini söylemek mümkün. Galleria’dan sonra ise Türkiye&rs...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 177

Akademik Enflasyon

Enflasyon yalnızca ülke ekonomilerinde olmuyor. Çünkü akademik enflasyon denilen bir olgu var. Sektörden sektöre farklılık gösterse de mezun bireyler kendilerine uygun bir pozisyon için iş aramaya koyulduklarında karşılaştıkları birçok sorun var. O sorunun kaynağı ise aslında akademinin enflas...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 211

Mizantropi Nesnesi: İnsan

Şiddetin kökenine indiğinizde, insanlığın yaşamında çağlar boyunca yer edindiğine rastlarız. Önceleri bu his, hayatta kalmaya, avlanmaya ve korunmaya yarıyor olsa da bugün çok farklı şekilleriyle hayatımızın içerisindeki yerini koruyor. Şiddetin geçerliliği ancak nefsi müdafaa gibi durumlarda olm...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 189

Paradoksal Mutsuzluk

Yaşamlarımız her dönem farklı bir döngüye girer. Ekonomik, iktisadi, sosyolojik ve psikolojik sebeplerle kısa ya da uzun vadede yaşamlarımızı etkilediği de görülür. Sebepler ve sonuçlar arasındaki bu kırılım, tahlili zor bir süreci başlatır. Mutluluk ya da mutsuzluk de bu noktada geleceği şekillendiren...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 185

Bencillik ve İllüzyon

Çevremize kayıtsız kalmak, toplumu aşağılamak, durmaksızın bir şeyleri eleştirmek ve hayat boyu süren yıkıcı bir düstur edinmek bugünlerde popüler olan bir kişilik rahatsızlığıdır. Bu en azından benim için öyle. Kabul görür ya da görmez ama toplumu yargılamak, yalnızca bireyin kendisini y&u...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 193

Farklılaşma

Sosyal uyum neticesinde, çevremizdekilere entegre olmak ve/veya onlar gibi hareket etmek, birtakım davranışların ortak hale gelmesine neden olabilir. Bu da normal karşılanan bir durum. Fakat tüm bu süreçler, bir başka açıdan etrafı bireyin dünyayı algılama biçimini uyum sağlamak amacıyla şekillendireb...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 178

Korku Dimağı

Korku, bir tür çatlaktır. Zamansızca ruhu kemiren, kemirdiği ruha çaresizliğe aşılayan, hafızaları bulanıklaştıran, yalanlar yaratan, değişim ihtiyacına saldıran, sözü anlamsızlaştıran, kişiyi bambaşka bir hale getiren ve daha da acısı kişiyi olduğu kişiden farklılaştırandır. Egemen akılların toplum nezdinde ö...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 194

Geçmiş ve Bugün İlişkisi

Tarihin sayfalarını karıştırdığınızda karşılaşacağınız şeyler çok da farklı sayılmaz. Yer ve mekân, kişi ya da kurumlar değişse de her dönem bir sonraki dönemin gölgesi altında kalmaktadır. Türkiye’nin her geride kalan yılı bir kargaşa ve karmaşa içerisindeydi. 1960 ile 1970 dönemi tüm d&...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 193

Prekarya

İngiliz iktisatçı Guy Standing, prekaryayı halk arasındaki yeni bir sınıf olarak tanımlıyor. Kavramın ortaya çıkışı ise 2009 yıllarını buldu. Dezavantajları da tıpkı kelime anlamı gibi güvencesizliği, belirsizliği, istikrarsızlığı ve tehlikeyi barındırıyor. Olabildiğince esnekleşen bir istihdam rejimiyle örtüşt&uum...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 189

İletişim

Web Sitesi : www.guneyguneyan.com

Telefon :

Kariyer

Köşe Yazarı - Teori Dergi 2020-
Köşe Yazarı - Milliyet Gazetesi 2019-
Kurucu Genel Yayın Yönetmeni - Komplike Dergi 2017-
Muhabir - Gazete Karınca 2019-2020
Basın Editörü - MTM Medya Takip Merkezi 2018-2019
Köşe Yazarı - Önce Vatan Gazetesi 2016-2018
Genel Yayın Yönetmeni - Vagon Dergi 2014-2016

Eğitimlerim

Uzman Hakkında

Güney Güneyan, (d. 9 Eylül 1992, İstanbul) köşe yazarı, muhabir, genel yayın yönetmeni, gazeteci ve yazar 2011 yılında İstanbul merkezli yerel bir gazetede mesleğe başladı. Görev aldığı bu gazetede iki yıl kadar muhabirlik yaptı. Bir süre özel sektörde redaktör ve editörlük görevinde bulundu; raporlama, basın analisti ve medya planlama görevlerini üstlendi. 2015 yılında ise Vagon adlı edebiyat dergisinde genel yayın yönetmenliği görevi yaptı. Buradaki görevi yayının mali problemler dolayısıyla devredilmesi sonrası son buldu. 2016 yılının ikinci çeyreğinde ulusal basındaki ilk köşe yazılarını Önce Vatan gazetesi için yazdı. Ekonomi, emek, işçi hakları, siyaset, yoksulluk başta olmak üzere birçok aktüel konu ile ilgili makaleler ele aldı. Buradaki görevinin yanı sıra eş zamanlı olarak bu yayında röportörlük görevinde de bulundu. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Son Haber gazetesi ve Yeni Çağrı gazetesinde de köşe yazarlığı yapmaya başladı. Ayrıca muhabirlik ve röportörlük görevi de üstlendi. Görev süresi sırasınca haberleştirdiği işçi ve yoksulluk haberleri yurt içi yayınlarda referans gösterilmek ile birlikte yurt dışında bazı ulusal ve yerel yayın organlarında yayımlandı. 2017 yılında yayıncılık sektöründe faaliyetler gerçekleştirmek üzere Komplike Medya Grubu’nu kurdu. Bu çatı altında sosyal bilimler ve kültür alanında çalışmalar yapmak üzere Komplike dergiyi ve Komplike TV’yi yayına hazırladı. Halen yayının kurucu genel yayın yönetmenliğini yapıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde Gazete Karınca’da haftalık olarak kaleme aldığı köşe yazıları yer buldu. Bu yayında muhabirlik görevinde de bulundu. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Milliyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Yayının yaşam kategorisinde sosyoloji alanında yaptığı gözlem, araştırma çalışmaları gerçekleştirmek üzere “Toplum Analizi” adlı köşesinde köşe yazıları kaleme alıyor. 2019 yılının son çeyreğinde Kutlu Yayınevi etiketiyle “Nepotizm Hipotezi: Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk” adlı ilk araştırma inceleme kitabı yayımlandı. Bu eser yurtiçi ve yurtdışında satışa sunuldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde bilimsel sosyalist dergisi Teori’de aktüel köşe yazıları yazmaya başladı. Yayında siyaset ve sosyoloji alanlarında yazınsal üretimler gerçekleştiriyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise İzan Kitap etiketiyle “Müstakil Beden” adlı ilk şiir kitabı yayımlandı. Bu eser yurtiçi ve yurtdışında satışa sunuldu. İYAD üyesi olan Güneyan, ayrıca çeşitli edebiyat, müzik, sanat, teori ve sosyal bilimler dergilerinde yazdı. Bugüne değin Anbean, Bakku, Faraza, Fular, Gaia, Gece, Kadran, Kafka Okur, Karga, Lemur, Mukavemet, Öteki, Rave Mag, Samsa, Simas, Son Gemi, Söylenti, Teori ve Vagon dergide görüldü. Bu yayınlarda deneme, eleştiri, makale ve şiirleri yer buldu.