BASIN,MEDYA VE İLETİŞİM kategorisinden 38 sonuç bulundu.


Düşünce Düzlemi

İnsan, doğası gereği sırların peşinde koşar. Yaşamını sürdürmek için bu giz peşinde ömür çürütür. Çözmeye çalıştığı gizem, parçası olduğu hayatın ta kendisidir ve yaşamı daha anlamlı hale getirme çabası neticesinde kendini tanıması gerçekleşir. Ç&uu...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 382


Değişim

Değişmenin zor olduğunu biliriz. Değişim denildiğinde ise akıllara birdenbire mucizevi bir durum olduğu gelmesin. Zira değişim denilen şey öyle bir durum değil. Tam da aksine, süreçte kalmak değişimin ilk adımıdır. Ki insan, ancak isterse değişebilir ve yaşantımızda yanlış giden bir şeylerin olması bizleri değişime itmek zorun...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 569


Kendilik Algısı

İnsan doğası gereği her birey birbirinden farklıdır. Fakat düşündüğünüzde herkesin aynı olan yanları da bulunur. Bunların ne olduğunu düşündüğümüzde bazı faktörler öne çıkar. Bunlar belli belirgin kabulsüzlüklerdir. Türlü sebepten dolayı sahip bunlar gü...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 382


Kent Kimliği

Bugün binlerce gazete, yüzlerce televizyon kanalı, onlarca dergi Türkiye’de kentler ile ilgili hepimizin bildiği sorunları merceğine aldı. Şehirleşmenin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ya da kentlerin karşılaştığı en büyük sorun göç sorunu olduğu söylendi. Kalıp sözler ya d...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 321


Bireyselcilik ve Grup Zekası

Grup zekası veya  kolektif zeka gibi kavramlara artık günlük yaşantımızda dahi rastlamak olasıdır. Bu kavramlar bazı zamanlarda örgütsel zeka yerine de kullanılıyor. Fakat grup zekasına yüklenen anlamların örgütsel zekayı kapsamadığı, kolektif zekaya yüklenen anlamların ise örgütsel zekada...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 339


Kitle Kontrolü

İnsanlarda da hayvanlarda görülmekte olan sürü psikolojisi bulgularına rastlanır. Kalabalık insan toplulukları tekil olarak tehlikeli davranışlar sergileyebileceği gibi şaşırtıcı biçimde rasyonel de olabilirler. Ki bu durum bilim insanları tarafından kitlelerin nasıl davrandıklarını araştırarak, gelecekte öl&uum...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 337


Hak Edilmeyen Suçluluk

Suçluluk duygusu, bireyin kendini kınaması, suçlaması ve eleştirmesine yol açan bir iç ses olarak hissedilir. Bu duygu zamanla yerini değersiz hissetmeye bırakır. Kişilerin kitlesel veya toplumsal değer yargılarıyla oluşan kurallar neticesinde bu hisse kapılıyor olsa da bilinçli veya bilinçsiz ger&cced...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 583


Kendine Yabancı

Geride kalan yirmi sekiz yıllık yaşantımın bana öğrettiği pek çok şey oldu. Başarı veya başarısızlıklar, korkular ya da cesur hamleler, normal ve anormal durumlar, hepsi birer kılavuz halini aldı. Fakat insan gerçekten korkularıyla yüzleşmeden üstesinden gelemez mi? Bu yıllardır deneyimlerime dayanarak içind...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 378


Bir Giz: Mutluluk

Yaşamın bir armağan olduğu gerçeğini kabullenmemiz zaman alabilir. Uzun zaman olmuş yazmayalı. Bu süreçte birçok yeni deneyim elde etmenin de getirdiği o hafiflik hissiyle buluştuğunu anladım. Ne de olsa her birimizin güvenli alanları, alışkanlıkları var. Şüphesiz de alınan bu ani değişim kararları ve bu kar...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 538


Hangi Platformda Nasıl Yazılmalıdır?

Metin yazarlığı yapmayı düşünen kişiler için tavsiye veya ipucu niteliğinde yeni bir yazı ile karşınızdayım. Biz metin yazarları için her yerden talep gelebiliyor. Blog metni, SEO amaçlı bir metin, reklam metni veya ürün tanıtım metni gibi hemen her yerden talepler mevcut. Ve tabi konular… Konula...


İzleme 451


Zaman Kıstası

İnsanların tümü zaman algısının işleyişinden dolayı çeşitli şekilde memnuniyetsizliklerini dile getirirler. Biliriz ki zaman, akışkandır. Fakat bu akış neredeyse kimseyi memnun etmez. Hep ama hep zamanın tersi yönüne kürek çekmek isteriz. Çünkü geç...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 459


Toplumsal Dayatmalar

Fikirlerin gelişmediği, bireylerin özgürlüğünü edinemediği, düşüncelerin açıklanamadığı ya da muhtelif sebeplerden ötürü toplumsal dayatma had safhaya ulaşıyor. Bu da bireyin hayatına empoze edildiğinde iptidai toplumlar oluşuyor. Kültürün, geleneklerin, kişisel sayılabile...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 483


Metin Yazarının Anahtarları

     Hemen her metin yazarının başına gelmiştir bu durum. Bitirmeniz gereken bir yazı vardır ve o an için hiçbir şey gelmez aklınıza. Öylece kalakalmış hissedersiniz kendinizi. Kelimeleri bir türlü çıkaramaz, yazıyı vaktinde yetiştiremeyeceğinizi düşünür ve telaşa düşebilir...


İzleme 452


Meta Fetişizmi

İhtiyaçlarımız doğrultusunda gelişen ve bu bağlamda da şekil değiştiren bazı durumlar vardır. Bu aslına bakılır ise ihtiyaçtan daha ziyade, mübadele amacı dışında sosyal veya psikolojik istekler dolayısıyla bazı şeylere karşın karşı koyamadığımız sahip olma güdülerimizden kaynaklıdır. İsteklerimiz bize farkında olm...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 531


Hiyerarşik Toplum Düzeni

Hiyerarşi sistemi, organizasyon yapısında yer alan kişilerin alt-üst ilişkilerini, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran bir sistemdir. Kısaca sistemin özünde; yapılan işin bir üst görevdeki kişi tarafından denetlenmesi, kontrolü ve onaylanması bulunuyor. Tabii durum bu kadar kolay ifade edilemeyecek k...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 543


Bir İçerik Üreticisinde Bulunması Gereken Özellikler

Dünya her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Daha ne kadar farklılık görebiliriz dedikçe hep daha farklı ve yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu gelişimler ve değişimler özellikle mesleki anlamda göze çarpıyor. Meslekler değiştiği gibi ortaya daha önce olmayan, bambaşka meslekler de çıkabi...


İzleme 598


Makyavelizme Bakış

Siyasette bir amaca varmak için bütün araçların kullanılmasını meşru sayan görüşe Makyavelizm denildiğini biliriz. Bu teori o kadar geniş bir yelpazede kendine yer buluyor ki; dünya üzerinde bu kavramın birçok insan için farklı tezahürlerinin olduğunu da görürüz. Hat...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 448


Merkezileşmek

Türkiye ilk alışveriş merkezi ile 1988 yılında tanışmıştı. O dönemlerde görkemli denebilecek bir şekilde açılışı yapılan Galleria, kısa sürede yalnızca o bölgenin değil tüm İstanbul’un çekim merkezi haline geldiğini söylemek mümkün. Galleria’dan sonra ise Türkiye&rs...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 437


Metin Yazarlığında Sizi Güçlendirecek Noktalar

Son yıllarda birçok işin dijitalleşmesi ve özellikle pandemi süreci ile dijitalleşmenin daha da iyi anlaşılması bakış açımızı bir hayli değiştirdi. Artık birçok mesleğe daha yenilikçi açıdan bakılıyor ancak hangi meslek olursa olsun önemi kolay kolay değişmeyecek bir husus var ortada:İÇE...


İzleme 375


Yoast Seo Readability Nedir?

Yoast Seo, Wordpress internet siteleri için oluşturulmuş, bir seo analiz aracıdır. İntenet sitenize içeriği yüklemeden önce hem okunabilirlik hem de seo ayarlarını düzenleyerek içeriğinizi algoritmaya uygun şekide optimize edebilirsiniz. Yoast Seo Readability ile kolay okunabilir, kaliteli, net ve anlaşılır ...


İzleme 562


Akademik Enflasyon

Enflasyon yalnızca ülke ekonomilerinde olmuyor. Çünkü akademik enflasyon denilen bir olgu var. Sektörden sektöre farklılık gösterse de mezun bireyler kendilerine uygun bir pozisyon için iş aramaya koyulduklarında karşılaştıkları birçok sorun var. O sorunun kaynağı ise aslında akademinin enflas...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 450


Nefretin Rasyonalizasyonu

Günümüzde birçok insan değerli olduğunu düşünmez ve kendilerini içten içe dışlamaya boyun eğer. Bu durum kendilerini aşağılamaya layık olarak görmesi ya da kendilerini utanç kaynağı olarak bulmakla sonuçlanır. Buna maruz kalan bireyler de kimi topluluklarda kendini rahat ifade et...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 415


Mizantropi Nesnesi: İnsan

Şiddetin kökenine indiğinizde, insanlığın yaşamında çağlar boyunca yer edindiğine rastlarız. Önceleri bu his, hayatta kalmaya, avlanmaya ve korunmaya yarıyor olsa da bugün çok farklı şekilleriyle hayatımızın içerisindeki yerini koruyor. Şiddetin geçerliliği ancak nefsi müdafaa gibi durumlarda olm...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 537


Paradoksal Mutsuzluk

Yaşamlarımız her dönem farklı bir döngüye girer. Ekonomik, iktisadi, sosyolojik ve psikolojik sebeplerle kısa ya da uzun vadede yaşamlarımızı etkilediği de görülür. Sebepler ve sonuçlar arasındaki bu kırılım, tahlili zor bir süreci başlatır. Mutluluk ya da mutsuzluk de bu noktada geleceği şekillendiren...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 449


Bencillik ve İllüzyon

Çevremize kayıtsız kalmak, toplumu aşağılamak, durmaksızın bir şeyleri eleştirmek ve hayat boyu süren yıkıcı bir düstur edinmek bugünlerde popüler olan bir kişilik rahatsızlığıdır. Bu en azından benim için öyle. Kabul görür ya da görmez ama toplumu yargılamak, yalnızca bireyin kendisini y&u...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 475


Farklılaşma

Sosyal uyum neticesinde, çevremizdekilere entegre olmak ve/veya onlar gibi hareket etmek, birtakım davranışların ortak hale gelmesine neden olabilir. Bu da normal karşılanan bir durum. Fakat tüm bu süreçler, bir başka açıdan etrafı bireyin dünyayı algılama biçimini uyum sağlamak amacıyla şekillendireb...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 441


Korku Dimağı

Korku, bir tür çatlaktır. Zamansızca ruhu kemiren, kemirdiği ruha çaresizliğe aşılayan, hafızaları bulanıklaştıran, yalanlar yaratan, değişim ihtiyacına saldıran, sözü anlamsızlaştıran, kişiyi bambaşka bir hale getiren ve daha da acısı kişiyi olduğu kişiden farklılaştırandır. Egemen akılların toplum nezdinde ö...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 431


Geçmiş ve Bugün İlişkisi

Tarihin sayfalarını karıştırdığınızda karşılaşacağınız şeyler çok da farklı sayılmaz. Yer ve mekân, kişi ya da kurumlar değişse de her dönem bir sonraki dönemin gölgesi altında kalmaktadır. Türkiye’nin her geride kalan yılı bir kargaşa ve karmaşa içerisindeydi. 1960 ile 1970 dönemi tüm d&...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 431


Prekarya

İngiliz iktisatçı Guy Standing, prekaryayı halk arasındaki yeni bir sınıf olarak tanımlıyor. Kavramın ortaya çıkışı ise 2009 yıllarını buldu. Dezavantajları da tıpkı kelime anlamı gibi güvencesizliği, belirsizliği, istikrarsızlığı ve tehlikeyi barındırıyor. Olabildiğince esnekleşen bir istihdam rejimiyle örtüşt&uum...

Etiketler : güney güneyan

İzleme 502


ÜCRETSİZ ANİMASYON UYGULAMASI PLOTAGON STORY

Bu ücretsiz ve kullanımı çok kolay olan animasyon uygulaması ile herkes animasyon yapabilir hatta karakterler oluşturup kendi sesinizle onları seslendirebilirsiniz. Ve play tuşuna basıp hazırladığınız animasyonu izleyip video olarak çıktısını alabilirsiniz. Detaylar Kısa Kafası youtube kanalımızdaki bölümüm&uu...


İzleme 1681


Görsel Tasarımda Trend: Minimalizm

Görsel Tasarımda Trend: Minimalizm Minimalizm nedir? Minimalizm, kökeni 1960’lı yıllara uzanan bir modern sanat akımıdır. Minimalizm nesneyi en sade ve çarpıcı hâliyle yansıtır. Biçimi ve duyuyu değil nesnenin özelliğini, niteliğini ön plana çıkararan kompozisyonlar yaratır. Carl Andre...


İzleme 4650


Korona virüs Döneminde Marka İletişimi

Pandemi sürecinde markalar iletişim faaliyetlerini sürdürmeli mi? Koronavirüs döneminde marka iletişimi nasıl olmalı? Markalar pandemi sürecinde nasıl paylaşımlar yaptı? Tüm dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgını, insan sağlığını ve toplum psikolojisini etkilediği kadar sosyal yaşamı, iletişimi ve m...


İzleme 863