GÖZYAŞI

Gözyaşı hava ve göz arasında düzgün bir yüzey oluşturur, göz yüzeyini temizler ve korur, göz için gerekli büyüme faktörlerini, oksijeni sağlar.

Gözyaşı alt kapak üst kenarında (menisküs), kornea ve konjonktiva (bulbar) üzerinde (film tabakası) ve konjonktiva kesesinde (kapaklar ve bulbar konjonktiva arası) dağılım gösterir.

Gözyaşı film tabakası 3 kattan oluşmaktadır; ön lipit tabaka, orta aköz ve alt müsinöz tabaka. Bu tabakanın kalınlığı 3.4 mikrondur. Göz yüzeyindeki toplam gözyaşı miktarı ise 7.4 mikro litredir.

Lipit salgı meibomian ve zeis bezleri tarafından salgılanmaktadır.

Aköz ana ve yardımcı (Krause ve Wolfring) gözyaşı bezlerinden salgılanmakta. Elektrolit, su ve proteinden zengindir. Krause ve Wolfring bezleri bazal gözyaşı salgısı, lakrimal bez (ana) ise refleks gözyaşı salgısından sorumludur.

Müsin konjonktiva goblet hücrelerinden ve bir miktar Henle ve Manz lakrimal bezlerinden salgılamakta.

Gözyaşı fonksiyon bozukluğu; Gözyaşı içeriğinin değişmesi, yetersiz salgılanma, aşırı kayıp, düzensiz dağılım sebepleri ile oluşmaktadır. Gözyaşının değerlendirilmesinde kullanılan testler; Gözyaşı kırılma zamanı, menisküs seviyesi, boyamalar, osmalarite testi ve Schirmer.

İzleme 2678

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap