GÜNEŞ IŞINLARINA BAĞLI GÖRME HASARI; SOLAR RETINOPATİ

Solar Retinopati Nedir?

Güneşe bakmak gözün görme hücrelerinde geçici, hatta kalıcı hasara neden olabilir ve bu duruma Solar Retinopati denilir ( Eş Anlamlı terimler; fotik retinopati, foveomaküler retinit, eclips (güneş  tutulması retinopatisi) retinopatisi)

Güneşe 90 saniye ve üzeri bakmalarda gözde güneş yanığı oluşabilir. Genellikle her iki göz etkilenir. 

Kimlerde Görülür?

Güneşe direk çıplak gözle bakan herkeste görülebilir. Çocuklar ve gençler daha çok etkilenirler.

Askeri personelin uçakların güneşe yakın uçuşlarını seyretmesi sonrası toplu retinopati vakaları bildirilmiştir. Ayrıca güneşlenenlerin direk güneşe bakmaları, bazı psikiyatrik vakalarda güneşe bakakalma durumları veya uyuşturucu ilaç kullanımı bağlantılı göz bebeklerinin büyümesi ve güneşe maruziyet, güneş tutulması izleyicilerinde ve bazı dini ritüellere bağlı güneş altı ayinler sonrası gözde güneş hasarları bildirilmiştir.  

Hangi ışınlar daha tehlikelidir?

Fotokimyasal hasar genellikle kısa dalga boyu ışınlarından oluşur (320-400 nm).

Hasta Şikayetleri Nelerdir?

Hasta şikayetleri genellikle güneşe maruziyetten 1-4 saat sonra gelişir ve  aşağıdaki belirtileri içerebilir; görme azalması, metamorfopsi (nesnelerin eğri algılanması),  mikropsi (eşyaları olduğundan küçük görme), merkez ve merkezi görmenin çevresinde skotomlar (Görme alanında karanlık sahalar),  kromatopsi (cisimleri olduğundan farklı renklerde algılama), fotofobi (ışık hassasiyeti), baş veya göz ağrıları.

Başlangıçta görmeler tam görme ile sadece karaltı seçmeye kadar değişebilse de ortalama görme oranları %50 ila %30 görme arasındadır.

Göz Muayenesinde Ne Görülür?

Göz muayenesinde, göz dibinde (foveolar veya parafoveolar alanlarda) gri bölge ile çevrelenmiş küçük sarı nokta görülür. Zamanla sarı nokta kırmızımsı lamellar delik veya çöküntüye dönüşür. 

Tedavide Ne Yapılır?

Görme keskinliğinde ve belirtilerde 6 ay zarfında iyileşme gözlenir ve görme %100 ila %70’e kadar düzelir. Görme düzelmesine rağmen metamorfopsi ve skotomlar kalıcı olabilir. 

Solar retinopatinin belirlenmiş bir tedavisi yoktur ve korunma önem taşır. 

Güneş tutulması zamanında standart güneş gözlükleri gözünüzü solar retinopatiden korumak için yeterli olmayabilir, ISO 12312-2:2015 olarak belirlenmiş standartlardaki camlar veya filtreler güneş tutulmasını izlemek için kullanılmalıdır.   

İzleme 659

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap