Korona (COVID-19) Tedavisinde Kök Hücre Kullanımı

Şiddetli COVID-19 pnömonisi olan hastaların tedavisinde kök hücrelerin kullanımı TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.  Mezenkimal kök hücrelerin (MKH) güçlü immünomodülatör ve doku yenileme fonksiyonlarına sahip olduğu bilinmektedir. MKH transplantasyonunun tedavi sürecine etkisi Pekin YouAn Hastanesi'nde COVID-19 pnömonisi olan 7 kayıtlı hastada araştırılmıştır. Klinik sonuçlar, MKH enjeksiyonundan sonra 14 gün boyunca değerlendirilmiş olup COVID-19 pnömonili 7 hastada yan etki görülmeden önemli ölçüde iyileşme gösterdiği bildirilmiştir. COVID-19 pnömonisi olan tüm hastaların solunum fonksiyonları ve semptomlarında MKH transplantasyonundan sonraki 2 gün içinde anlamlı derecede düzelme kaydedilmiştir. Bunlar arasında iki normal ve bir ağır hasta tedavi sonrası 10 gün içinde iyileşmiş ve taburcu edilmiştir. Bu nedenle, MKH'lerin intravenöz transplantasyonu, COVID-19 pnömonili (özellikle kritik derecede ağır olan) hastalarda tedavi için güvenli ve etkili olmuştur.

İzleme 1129

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap