NO TOUCH LAZER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ - I

Lazer göz tedavileri içinde sıkça duyduğumuz No Touch lazer tedavisi hakkında hastalarımdan duyduğum soruları kaleme alarak aşağıda cevaplamaya çalıştım. No Touch lazer,  transepitelyal PRK (TPRK) olarak bilinen tedavi yerine kullanılan temassız lazer anlamındadır ve bu ifade Türkiye’de kendine geniş kullanım alanı bulmuştur. Bizden farklı olarak yabancı ülkelerde arama motorlarında No touch yerine transprk, smartsurface prk, no touch PRK veya No touch trans-PRK gibi kullanımlar tercih edilmektedir. Tıbbı arama motorlarında da ( Pubmed gibi) No Touch laser kelimesinin gözde bir karşılığı bulunmamaktadır. Bu terminoloji Türkiyede kullanımda tercih görse de tıbbı ve yurtdışı kullanımlarda transepitelyal PRK tercih edilmektedir ve bende yazılarımda  “No Touch TPRK (transepitelyal PRK)” kullanımını tercih ettim.  

No Touch Lazer nedir?

No touch lazer göz numaralarının düzeltilmesi için uygulanan halk arasında göz çizdirme işlemi denilen yöntemlerden birinin günümüzde kullanım şeklidir. No Touch Lazer’in Türkçe çevirisi “temassız lazer” anlamındadır. İşlem sırasında gözün kornea dokusuna direk  lazerin traşlama işlemini başlatılmaktadır.  İşlemin tam ismi ise transepitelyal PRK (Photorefractive Keratectomy)’dır. 

No Touch Lazerin diğer lazer tedavilerinden farkı nedir?

Göz numaralarının düzeltilmesi için kullanılan lazer sistemlerinde kornea dokusunda, numara ile orantılı olarak doku inceltilmesi, traşlaması (ablasyon) yapılır.  Eğer traşlama direk kornea dokusunun yüzeyinden başlar ise buna yüzey ablasyonu, bir tabaka kaldırılarak (flep) altta kalan dokuya uygulanırsa lasik (ilasik, z-lasik, femtolasik), yine doku içinden bir parça alınırsa buna da SMILE tekniği denilmektedir. Her 3 teknik kornea kalınlığına etki göstererek işlemi tamamlar. No touch bu gruptan yüzey ablasyon tedavilerine dahildir. 

No touch lazer diğer yüzey ablasyon tekniklerinden farklı mı?

Yüzey ablasyon tekniği olan PRK ilk uygulanan tedavi şeklidir ve 1988 yılından itibaren uygulanmaktadır. Zaman içinde tekniklerde küçük değişikler yapılarak farklı isimlendirmeler yapılsada tüm işlemlerin ortak özelliği kornea yüzeyini saran zarın (epitelin) uzaklaştırılması ve daha sonra lazer ile kornea kırıcılığının değiştirilmesidir. İşte epitelin uzaklaştırılma tekniğine göre tekniklerin ismi LASEK,  Transepitelyal PRK(No Touch: Ticari isimdir), EBK ve EpiLASIK olarak adlandırılmıştır. Diğer tekniklerde epitelin yok edilmesi için manüel sistem kullanılırken, No Touch TPRK yönteminde ise bunun için lazer kullanılmaktadır. Bu teknikler arasındaki fark; iyileşme süreci veya ameliyat sonrası acıma hissi ile ilgili olmak ile birlikte bu farklar belirgin değildir. Sonuç olarak ister PRK, ister EBK, istersede No Touch benzer sonuçlar vermektedir. 

No Touch Lazer ile LASIK arasındaki iyileşme farkı nedir?

No Touch Transepitelyal PRK olarak bilinen bir tekniğin ismidir ve kornea kırıcılığını değiştirmek için önce kornea zarı lazer ile yok edilir devamında ise kornea dokusu traşlanır. LASIK’de ise kornea zarına dokunulmaz, önce mikrokeratom denilen bir alet vasıtasıyla bir tabaka (flep) oluşturulur ve bu tabaka kaldırılarak traşlama tabaka altına yapılır. Böylece üstte flep denilen tabaka bir nevi bandaj görevi görmüş olur. Bu ise, cerrahi sonrası daha  hızlı iyileşme sağlar. LASIK cerrahisinin mikrokeratom yerine lazer kullanılan şekline ise Femtolasik (iLASIK; Ticari ismidir) denilmektedir. 

No Touch Laser güvenilir mİ?

Evet. No Touch TPRK güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış, yıllardır uygulanan bir tekniktir. 

No Touch Lazer kimlere uygulanır?

Gözlük veya lens ihtiyacını en aza indirmek veya yok etmek  için miyopi, hipermetropi veya astigmatizma gibi görme bozukluklarının düzeltilmesini isteyen her birey bu tedavi için adaydır. On sekkiz yaşı geçmiş olması, göz numaralarının sabit olması ve gözün uygun olması bu tedavi endikasyonu için gereklidir. Sonuç olarak lazer göz çizdirmek isteyen uygun hastalara  No Touch TPRK uygulanabilir. 

No touch lazer kaç yaşında yapılır, yaş  sınırı nedir?

18 yaşını dolduran ve numaraları sabit hastalar i̇çi̇n bu tedavi̇ uygundur. Bu tedavi şekli katarakt oluşma ihtimali yüksek olan altmışlı yaşlara veya yakın okuması bozulmuş elli yaşlara kadar uygulanabilir. Bu yaşlar veya ileri yaşlar için hem yakın bozulduğu için, hemde katarakt gelişme ihtimali ilerleyen yaşlarda artacağı için lazer yerine mercek değişimi tercih edilmektedir.  Katarakt ameliyatı veya lens değişimi uygulanmış olan ancak numara kalan hastalarda da, kalan numaranın düzeltilmesi için  bu tedavi uygulanabilmektedir.

Devamı "NO TOUCH LAZER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ - II" 'de

İzleme 3579

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap