NO TOUCH LAZER VE YÜZEY TEDAVİLERİ

Yüzey Tedavileri nedir?


Halk arasında çöz çizdirme olarak bilinen ekzimer lazerle göz numaralarını düzeltme ameliyatlarının ilk basamağını yüzey tedavileri oluşturdu. Yani ilk uygulama PRK olarak isimlendirilen yüzey tedavileri ile 1988 yılında başladı. Daha sonra farklı isimlerle yüzey tedavilerinde gelişme olsa da ortak teknik epitelin uzaklaştırılması ve lazer uygulamadır. Tüm işlemler kornea yüzeyinde yapılmaktadır. Burada amaç kornea yüzeyine saran zarın (epitelin) uzaklaştırılması ve daha sonra ekzimer lazer ile kornea kırıcılığının değiştirilmesidir.

Yüzey tedavilerinin çeşitleri nelerdir?

PRK (Photorefrractive keratectomy), LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis), T-PRK (Transepithelial-PRK), ASA (Advanced surface ablation), Epi-LASIK, EBK (Epi-bowman Keratomileusis). Bu tekniklerin hepsi yüzey tedavilerini ifade eder. Aradaki fark epitelin uzaklaştırılmasına dayanır. Epitel mekanik, özel aletler, alkol veya lazer ile uzaklaştırıla bilinmektedir.  İlave olarak epitel uzaklaştırıldıktan sonra tüm bu tekniklere wavefront ve mitomisin uygulamalar mümkün.

No touch lazer nedir?

No Touch Laser direk yüzey ablasyonunun bir çeşidini ifade etmez ve transepitelyal PRK olarak bilinen yüzey tedavisine takılmış bir ticari isimdir. Transepitelyal PRK yeni bir teknik değildir ve daha çok kornea yüzey düzensizliği olan olgularda tercih edilmektedir. No touch gibi transepitelyal PRK ise belli grup hastalıklarda uygulanmalıdır.

Yüzey tedavileri hangi grup hastalarda tercih edilir?
Kornea tabakasının etkilendiği bazal membran distrofilerinde, Yüzeysel kornea skarlarında, geçirilmiş Radiyel Keratotomi gibi cerrahilerde,  bazı mesleki durumlarda, optik sinir ve retinal patolojiler (vakuma bağlı riskler),  ince kornea ve kısmi topografik irregülarite durumlarında yüzey tedavilerine yönelmekteyiz. 

Yüzey tedavilerin dezavantajları nelerdir?
Flapli cerrahilere göre (iLASIK, LASIK) iyileşme süresi uzundur.

Cerrahi sonrası öneriler nelerdir?
Gözlerin ovuşturulmasından uzak durulması lazım. Özellikle ilk ay havuza girilmez. İlk 6 ay güneşten (UV ışın) korunma önemlidir. Tedavilerin aksatılmadan kullanılmalı ve göz tansiyonu ölçümleri dahil düzenli muayeneden geçilmelidir. 

İzleme 1533

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap