Aranan denetim etiketinden 1 sonuç bulundu.


Denetim Kavramı

Denetim bir işin veya görevin yürürlükteki mevzuata, ahlaka, ilgili konuda genel kabul görmüş ilkeler kapsamında doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırmak, incelemek ve kontrol etmek suretiyle denetlemektir. Denetim genellikle aşağıdaki üç sınıfa ayrılır. Kamu Denetimi Denetim...

Etiketler : denetim bağımsızlık

İzleme 87