Aranan devlet etiketinden 10 sonuç bulundu.


Devletleştirme

Kamu hizmeti veya tekel niteliği taşıyan veya alan özel faaliyet ve teşebbüslerin tamamı veya bir kısmının, millî menfaatlerin gerektirdiği hallerde, karşılığı kanunla gösterilen esas ve şekillere göre ödenmek şartıyla ve kanunda belirtilen usullere uygun olarak devlet mülkiyetine geçirilmesine d...

Etiketler : devletleştirme

İzleme 563


Devlet

En temel anlamda devlet, açıkça “kamusal” nitelik arz eden, toplumsal hayatın kamusal olarak örgütlenmesini hedef alan ve kamusal bütçe ile işleyen ve en nihayetinde kamusal nitelikteki güce dayandıkları varsayılan organizasyonlar bütünüdür. Bu anlamda askeriyeden belediy...

Etiketler : devlet

İzleme 337


Devlet kurumlarında Diploma

Devlet kadrolarına ( Merkezi ve Yerel Yönetimler ) idareci ( yönetici ) atanırken sadece üniversitelerin idareci ( yönetici ) yetiştiren lisans programlarından yani İşletme / İşletmecilik,Kamu Yönetimi,Siyasal Bilgiler programlarından mezun olanlar idareci olarak atansınlar. Diğer bölüm ve programların mezunl...

Etiketler : devlet

İzleme 506


Günümüzde Hedef ve Tanımları

Hedef;olumlu veya olumsuz olguya ulaşma sonucuna varma.Hedef için öncelikle ulaşılmak yapılmak istenilene karar vermek sonrasında istenilenle ilgili plan yapmak,tasarlamak,en son aşama istenileni ulaşılmak isteneni uygulayarak sınayarak sonuca varmak gerçekleştirmek.   Üniversite sınavına hazırlanan bir gen&c...


İzleme 582


Sistem, Sistemin Tanımı ve İşlemesi

Sistemin tanımı farklı alan ve dallarda tanımlanmış bu tanımlamaya göre işlerlik kazanmış kendi yol yöntemlerine göre gelişen olgular olarak tanımlayabiliriz. Bir sistem doğru kurulmuşsa işlenebilirliği neden sonuç ve diğer bileşenlerle sorgulanabiliyorsa rahat bir şekilde çalışır. Sistemin işlenebilir olması be...


İzleme 587
Engelli Hakları

Engelli bireylerin hak ve özgürlükleri ile ilgili içerikleri hakkında hukuki olarak bilgi sahibi olmak istiyorum.

Çözülmedi
İzleme 1024

  • Merhabalar Soruya şimdiye kadar cevap verilmemiş olması üzücü fakat burada Sonunun Çok Genel Olması ve Başlı Başına bir Makale veya Detaylı Bir Rapor hazırlanmasının gerektirdiği gerçeği unutmamak gerekir. Sorunuza Kendi Alanlarım ve Yan dallar Dahilinde Kısa Kısa Cevaplara Vermeye Çalıştım fakat Yorum Alanına Sığmadığı İçin Makale Olarak Yayınladım Umarım Yardımcı Olabilmişimdir.