Aranan toplum etiketinden 5 sonuç bulundu.


Siber Zorbalıkla Mücadele

İnternet ve dijitalleşme kaçınılmaz hale gelince pek çok konuya “siber (bilgisayar ağlarına ya da internete ait)” bir bakış açısıyla bakılmaya başlandı. Öyle ki zorbalığın bile siber olanı hayatımıza girdi. Zorba sözcüğü, “Gücüne güvenerek hükmü altında bulu...


İzleme 397


HASSASİYETLERİNİZİN FARKINDA MISINIZ?

Hassas ya da aşırı duyarlı olmak kısıtlayıcı bir durum olduğu kadar bir hediyedir de. Analitik psikolojinin kurucusu C. Gustav Jung, aşırı duyarlılığı kişilik zenginliği olarak görüyor. Sadece zorlayıcı ve beklenmedik durumlarda dezavantaja dönüştüğünden bahsediyor. Araştırmalara göre aşırı duyarlı kişiler...


İzleme 648


Feminizm Bir Kadın Meselesi Mi?

Feminizm 19. yüzyılda hayatımıza girmiş 20. yüzyıla gelindiğinde sesini iyiden iyiye duyurabilmiş eşitlikçi bir sosyal hareket. Ortaya çıkış nedeni kamusal alanda erkeklerin sahip olduğu hakları elde etmek olsa da zamanla gelişip dönüştü ve hayatın her alanında kadın - erkek eşitliğini elde etmek iç...


İzleme 619