Aranan yasama etiketinden 1 sonuç bulundu.


Yasama,Yürütme,Yargı

Yasama; yetkisini Anayasadan alan yasa yapma ve yasa koyma işlevini yerine getiren bir meclistir, parlamentodur. Yasama organı, meclis; anayasal yetkiyi kullanan kuvvetlerden birisidir. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi gereği bu kuvvetlerden birisi olan " yasa yapma, kaldırma, değiştirme" yetkisine sahip olan organa yasama organı denir. ...

Etiketler : yasama yürütme yargı

İzleme 505