Lazer ameliyatı (Göz çizdirme) nedir, nasıl yapılır?

Göz çizdirme görme kusurlarının düzeltilmesi için uygulanan lazer ameliyatını ifade eder.

Görme kusurlarının lazerle düzeltilmesi için ayrıca refraktif cerrahi, ekzimer lazer, LASIK, PRK, Femtolasik, iLASIK, Notouch, Smile gibi ifadeler de kullanılmaktadır.

Göz çizdirmede temel kural kornea kırıcılığını değiştirerek görmenin düzeltilmesidir. Gözün kırıcı ortamlarını kornea dokusu ve lens oluşturmaktadır. Baktığımız cisimlerden yansıyan ışınların %80'i gözün kornea tabakasından, %20'si ise gözün lensinden kırılarak gözün en arkasında yer alan ve sinir liflerinden oluşan retina tabakası üzerinde görme merkezinde odaklanır. Kırıcı ortam gözün gözlüğünü ifade eder ve lensin ortalama kırıcılık gücü +19 D, korneanın kırıcılık gücü ise ortalama +43 D’dir. Göz çizdirmeden ziyade traşlama (ablasyon) işlemi yapılan bu teknolojilerde miyoplar için korneanın kırıcılık gücü azaltılmakta, hipermetroplar için artırılmakta, astigmatizmalar için ise dikey ve yatay kornea eksenleri arasındaki kırıcılık farkı azaltılmaktadır.

Yapılan teknikleri kısaca özetleyecek olursak;

PRK: Kornea üzerini saran zar tabakasının (epitel) kaldırılmasından-kazınmasından sonra lazer uygulanmaktadır (excimer lazer). PRK (Photorefrractive keratectomy) gibi, LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis), T-PRK (Transepithelial-PRK), ASA (Advanced surface ablation), Epi-LASIK, EBK (Epi-bowman Keratomileusis), No touch gibi farkli isimlerle anılır. Bu tekniklerin hepsi yüzey tedavilerini ifade eder.

LASIK: Korneadan mikrokeratom adı verilen bir aletle ince bir tabaka kaldırılmakta (flep) ve bu tabakanın altına lazer uygulanmaktadır. İşlem sonunda bu flep tekrar geri kapatılır.

FemtoLASIK: Ayrıca, IntraLASIK, iLASIK, bıçaksız lazer olarakta bilinen bu teknikte mikrokeratom aleti yerine lazer (femtosaniye lazer) uygulanmaktadır. Lazer ile oluşturulan flep kaldırılıp, görme kusurunu düzelten lazer uygulandıktan sonra bu flep geri kapatılmaktadır.

SMILE: Kornea iç kısmında disk şeklinde bir doku katmanı oluşturacak şekilde femtosaniye laser uygulanmakta ve oluşturulan disk (lentikül), küçük bir kesiden dışarı alınmaktadır.

İzleme 5380
  • Süreler tekniklere göre kısmı olarak değişiklik gösterselerde toplam ameliyat zamanı ortalama 10 dakikadır. Gözlere lazer uygulama süreleri ise görme kusuruna ve göz numaralarına göre değişiklik gösterselerde ortalama bu süre 1 dakikadan azdır.

  • Evet lazer ameliyatı için yaş sınırı var ve genellikle 18 - 65 yaş arasındadır. 18 yaş altında numaraların ilerlemesi devam edebileceği için yapılmaz sonrasında ise yinede göz numaralarının durmasının beklenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak miyop hastası artımın durması beklenmelidir.

  • Lazer ameliyatı ne kadar sürmektedir?

  • Lazer ameliyatı için belli bir yaş sınırı var mı? Yada hasta ne zaman ameliyat için hazır olur? Bunun için ilerleyen, artan miyop hastası artımın durmasını beklemeli mi?

  • Uyuşturucun etkisinin geçtiği ameliyat sonrası gözlerde batma, yanma, sulanma şikayetleri oluyor ve 3-5 saat zarfında geçiyor.

  • Bu işlem esnasında veya sonrasında ağrı / sancı olur mu?

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap