PAZARLAMANIN TANIMI VE ARAŞTIRMASI

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama; müşteriler, müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, sunulması ve değiş tokuşu için faaliyet, kurumlar dizisi ve süreçleridir.

Pazarlama Araştırmasının Tanımı

Pazarlama araştırması, tüketiciyi, müşteriyi ve halkı, pazarlama fırsatlarını ve sorunlarını tanımlamak ve tanımlamak için kullanılan bilgi - bilgi yoluyla pazarlamacıya bağlayan işlevdir; pazarlama eylemleri oluşturmak, iyileştirmek ve değerlendirmek; pazarlama performansını izlemek; ve bir süreç olarak pazarlama anlayışını geliştirmek. Pazarlama araştırması, bu sorunları ele almak için gerekli bilgileri belirtir, bilgi toplama yöntemini tasarlar, veri toplama sürecini yönetir ve uygular, sonuçları analiz eder ve bulguları ve bunların sonuçlarını iletir.

İzleme 744

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap