Tedavisinde Kordon Kanı kullanılan hastalıklar nelerdir?

Kan Hastalıkları

E-β+ talasemi

E-βo talasemi

HbSC hastalığı

Orak βo Talasemi

Orak hücreli anemi (hemoglobin SS)

α-talasemi majör (hidrops fetalis)

β-talasemi intermedia

β-talasemi majör (Cooley anemisi)

Kanser

Akut lenfoblastik lösemi (ALL)

Akut miyeloid lösemi (AML)

Burkitt's Lenfoma

Kronik miyeloid lösemi (KML)

Hodgkin lenfoma Kronik miyelomonositik lösemi (CMML)

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML)

Lenfomatoid granülomatozis

Miyelodisplastik sendrom (MDS)

Nöroblastom

Non-Hodgkin lenfoma

Kemik İliği Yetmezliği Sendromları

Amegakaryositik trombositopeni

Konjenital diserytropoietik anemi

Konjenital sideroblastik anemi

Döngüsel nötropeni

Diamond-Blackfan anemisi

Dyskeratosis congenita

Evan sendromu

Fanconi anemisi

Glanzmann hastalığı

Juvenil dermatomiyozit

Kostmann sendromu

Kırmızı hücre aplazisi

Şiddetli aplastik anemi

Shwachman sendromu

Trombositopeni ve radius yokluğu (TAR sendromu)

Otoimmün nötropeni

Metabolik Bozukluklar

Adrenoleukodystrophy Gaucher hastalığı (infantil)

Alfa mannosidoz

Gunther hastalığı

Hermansky-Pudlak sendromu

Hunter sendromu

Hurler sendromu

Hurler-Scheie sendromu

Krabbe hastalığı (globoid hücreli lökodistropi)

Lesch-Nyhan hastalığı

Maroteaux-Lamy sendromu

Metakromatik lökodisofi

Mukolipidoz Tip II, III

Niemann Pick Sendromu, Tip A ve B

Sandhoff Sendromu

Sanfilippo Sendromu

Tay-Sachs hastalığı

İmmün Sistem Bozuklukları

Adenozin deaminaz eksikliği

Ataksi telanjiektazi

Kronik granülomatöz hastalık

DiGeorge Sendromu

IKK gama eksikliği

İmmün disregülasyon poliendokrinopati

Lökosit adezyon eksikliği

Myelokathexis X'e bağlı immün yetmezlik

Omenn Sendromu

Retiküler displazi

Şiddetli kombine immün yetmezlik

Timik displazi

Wiskott-Aldrich Sendromu

X'e bağlı agammaglobulinemi

X'e bağlı lenfoproliferatif hastalık

X'e bağlı Mukolipidoz, Tip II

Diğer hastalıklar

Hemofagositik lenfohistiyositoz

Osteopetrozis

Langerhans hücre histiyositoz

İzleme 830

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap