Sigara Gözlere Nasıl Zarar Veriyor?

Önemli bir sağlık sorunu olan sigara, gözlerimizi de etkilemektedir. Sigara kullanımının bazı göz hastalıkları gelişiminde etkin olduğu ve hastalıkların tedavisinde sigara kullanımının bırakılmasının, hastalık seyrinin yavaşlatılması ve tedavi etkinliğinin artırılması için gerekli olduğu konusunda hastaların bilgilendirilmesi her göz hekiminin görevi olmalıdır.

GÖRME: Renk ayrımını etkilemektedir, Kontrast duyarlılık azalmaktadır.

EKSTRAOKÜLER KASLAR; Hamilelikte sigara kullanımı çocukta ezotropyaya neden olabilmektedir.

KAPAKLAR; Yaştan bağımsız olarak artmış yüz kırışıklığı, ve dermatoşalazis için risk faktörü oluşturmaktadır.

KONJONKTİVA; OYSN için risk faktörüdür.

KORNEA; Sigara dumanı maruziyeti GKZ’yi belirgin ölçüde düşürmektedir. Sigara kullanımı, gözyaşı sitokin ağını bozarak, kornea epitel iyileşmesini kötü yönde etkilemektedir.

PUPİL; Tütün mamullerini tüketimini takiben pupiller konstriksiyon gözlenmektedir.

LENS; Genç yetişkinlerde anterior kortikal ve subkapsüler kataraktgelişimine sebep olabilir. Nükleer katarakt gelişimini de etkilediği gözlenmiştir. Sigaranın katarktojenik olduğu düşünülmektedir.

UVEA; Üveitin tüm alt tipleri ve enfeksiyöz üveit ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur.

KOROİD; Sigara kullanımını takiben akut koroidal kalınlık artışı ve 1 saat sonra normal kalınlığa düşüş gözlenir. Kronik sigara kullanımı ise koroidal kalınlıkta azalmaya neden olur. POHS hastalarında, tütün mamulleri kullanımının, koroidal neovaskülarizasyon gelişiminde, yüksek risk faktörü olduğu gözlenmiştir.

RETİNA; LHON’yi tetiklemektedir. DR gelişme riskini büyük oranda artırır. Bağımsız olarak KNV’ye yol açabilir. YBMD ve PKV’de risk faktörüdür. Retina vaskülitlerinde görme kaybına sebep olur. Asemptomatik retinal kolesterol embolisi patogenezinde rol oynar. Hamilelikte sigara kullananlarda, prematür doğum riski daha yüksektir; bu durum yenidoğanda ROP ve diğer sağlık problemleri görülme oranını da artırır.

OPTİK SİNİR; Toksik optik sinir hasarına neden olur. AİON; gelişiminde önemli risk faktörüdür. Özellikle migrenli hastalarda belirgin RNFL incelmesine sebep olmaktadır.

ORBİTA; Graves hastalığı ile ilişkilidir ve tedavi etkinliğini düşürüp, oftalmopatinin şiddetini arttırmaktadır. GLOKOM; Glokom progresyonunda önemli risk faktörüdür. İnferior yarı alanda glokomatöz GA ilerlemesine yol açar.

ELEKTROFİZYOLOJİ; PERG amplitüdünü ve latansını etkiler.

 

Kısaltmalar;

OYSN: Oküler yüzey skuamöz neoplazı̇sı̇ , GKZ: Gözyaşı kırılma zamanı, LHON: Leber'in herediter optik nöropatisi, DR: Diyabetik retinopati, KNV: Koroidal neovaskülarizasyon, YBMD: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, PKV: Polipoid koroidal vaskülopati, ROP: Prematür retinopatisi, AİON: Arteritik iskemik optik nöropati, GA: Görme alanı, PERG: Patern elektroretinografi.

Kaynakça: Faik Oruçoğlu: Güncel ve Özet Oftalmoloji Kitabı

İzleme 2512
  • Dumanaltı olmak veya duman altı etmek zaten depresif bir psikolojiye ve otomatik olarak öğrenilmiş çaresizliğe itiyor adeta sigara dumanı çoğu kişide sorunların çözümsüzlüğüne pekiştirgeç gibi kullanılıyor.

  • Pasif olarak sigara dumanına maruziyet bile gözleri olumsuz etkilemktedir. Ebeveyinlerin sigara içmesi çocuklarında görme kusurlarına yol açtığı, ayrıca katarakt, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) ve Guatra bağlı göz tutulumunda (Graves Orbitopati) passiv içiçiliğin etkili olduğu gösterilmiştir.

  • Peki, pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın göz sağlığına ciddi olumsuz etkileri var mı?

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap