Aranan siyaset etiketinden 12 sonuç bulundu.


Siyaset

Siyaset ya da politika; öncelikle devlet erkini ele geçirmek, kendi sınıf çıkarlarını devlet çerçevesi içinde ve devlet yardımıyla, gerek topluma, gerekse diğer devletlere kabul ettirmek için, sınıfların yürüttüğü kişisel ya da örgütlü mücadeledir. ...

Etiketler : siyaset

İzleme 610


Günümüzde Hedef ve Tanımları

Hedef;olumlu veya olumsuz olguya ulaşma sonucuna varma.Hedef için öncelikle ulaşılmak yapılmak istenilene karar vermek sonrasında istenilenle ilgili plan yapmak,tasarlamak,en son aşama istenileni ulaşılmak isteneni uygulayarak sınayarak sonuca varmak gerçekleştirmek.   Üniversite sınavına hazırlanan bir gen&c...


İzleme 658


Yeni Dünya Düzeninde Hedef Ne? Hedef Kim?

Belki bir proje plan,pazarlama,girişimcilik,reklam,satış! Belki 21.yüzyılda dünyada ulusal uluslararası politika, diplomasi, ekonomi, istihdam, savunma, güvenlik, bilişim, teknoloji! *Yeni Dünya Düzeninde Hedef Ne? Politika: İç ve dış politikada tek olmak.Milli menfatler barış gerekler doğrultusunda ...


İzleme 763


Güç

Güç çeşitli eski sıradan tanımlamalar yerine 21.yy’ın konjonktürüne uygun ve sahip olunan ayrıca bu sahiplenme ile elde edilenini kullanan geliştiren tanımlaması şeklinde karşımıza çıkar.   Etkileyen-Etkilenen   Etkileyen; söz konusu etkilemeyi etkili yapan ve kısa uzun vaded...


İzleme 604


Bilgiye Ulaşma Gücü ve Hızı

İlk merak etmeyle başlar sonra araştırma öğrenme arkasından sonuç olaral elde edilen bilgidir.Bilgiyi öğrendikten sonra işlemek ve yaymak hatta onu kullanmak mükemmeldir. Bilginin öğrenme ve araştırmadaki gücü sonuca ulaştıkça pekişir artar yeni kapıları aralar bilinen bilinmeyen yararlı yararsız....


İzleme 942


Sistem, Sistemin Tanımı ve İşlemesi

Sistemin tanımı farklı alan ve dallarda tanımlanmış bu tanımlamaya göre işlerlik kazanmış kendi yol yöntemlerine göre gelişen olgular olarak tanımlayabiliriz. Bir sistem doğru kurulmuşsa işlenebilirliği neden sonuç ve diğer bileşenlerle sorgulanabiliyorsa rahat bir şekilde çalışır. Sistemin işlenebilir olması be...


İzleme 719
Geleceğin savaş konseptleri ve teknolojileri neler?

21.yüzyılda biliyoruz ki dünya değişim yaşıyor ve savaş teknojileri değişim geçiriyor.Bu geleceğin savaş teknolojileri ve konsepleri nasıl olacak?Silahlanma Savunma İstihbarat ne şekilde işleyecek dünyada ve Türkiyede?Öngörüler bilinen ve bilinmeyenler neler?

Çözülmedi
İzleme 882İktisat ve Ahlâk Üzerine | II

Devamı - İktisat ve Ahlâk Üzerine | II ...Freud’a göre insanoğlu her zaman bir lider arayışı içindedir ve liderini örnek alır, örneğin bir subayın, bir generali örnek alması veya bir çalışanın, CEO'yu örnek alması gibi, bu anlamda liderlerin etki alanının oldukça geniş olduğ...


İzleme 878


İktisat ve Ahlâk Üzerine | I

İktisat, kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması üzerine var olan bir bilim dalıdır ve ekonomi üzerine etki sağlayan her faaliyet iktisadın konusudur. Bir birey toplum tarafından kabul görmeyen bir iktisadi ilişki içinde bulunsa dahi (uyuşturucu satmak/satın almak) bu iktisadi açıdan bir inceleme ...


İzleme 720