Aranan meslek etiketinden 6 sonuç bulundu.


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kimler Yapabilir?

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanunun 1 inci 25 inci ve Ek-13 üncü maddeleri gereğince ülkemizde hastalık tanısı koyma ve tedaviyi uygulama yetkisi tabiplere ve kendi alanlarında uygulama yapmak üzere diş tabiplerine aittir. Tabip dışı sağlık meslek mensupları tabibin tanısı ve yönle...


İzleme 30
Çok farklı konuda eğitim almak ve hepsininin sertifikasını CV'ye eklemek iş verenlerin gözünde nasıl karşılanıyor? 

Etiketler : meslek
Çözülmedi
İzleme 75

  • Kişisel gelişiminizle daha önce çok ilgilenmediyseniz, muhtemelen yeterliliklerinizi objektif olarak fark etmiyorsunuzdur. Kişisel gelişim, şu anda bulunduğunuz yere erişmekle, yani becerilerinizi ve davranışlarınızı takip etmekle başlar. Onları kontrol ederek, hem profesyonel hem de kişisel olarak büyüme alanlarınızı anlayacaksınız. Ofis dışındakiler de dahil olmak üzere her tür iş için geçerlidir. Bu eğitimlerin çalışma hayatınızdaki faydaları da çalıştığınız yerde hedeflerinize ulaşmada kolaylık sağlayacaktır. İşverenlerin gözünde ise; her zaman nitelikli olan adayların cv si ön planda tutulur.. Kendinize katacağınız her gelişim (sertifika) , aradığınızı bulmada yol gösterici olabilir. Ayrıca aradığınız işin yolunu bile değiştirebilir. Kendinizi keşfetmeye başladığınız an beklentileriniz de değişecektir.İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLI DAVALARDA ARABULUCULUK

Bilindiği üzere, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile alternatif uyuşmazlık çözümü olan arabuluculuk süreci hayatımıza girmiş olup 01.01.2018 tarihi itibari ile de işçi işveren uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilmiştir. Buna göre; kanuna, bireysel...


İzleme 282


Fonetik sistemimizdeki sesli harfler

Fonetik sistemimizdeki sesli harfler Türkçe fonetik yapımızda 8 sesli harf bulunmaktadır. Bu sesler; İnce, Kalın, Düz ve Yuvarlak olmak üzere 4'erli guruplara ayrılır. 1) İnce Sesler; E, İ, Ö, Ü 2) Kalın Sesler; A, I, O , U 3) Düz Sesler; A, E, I, İ 4 ) Yuvarlak Sesler; O, Ö, U, Ü Sesli harflerimizin 4 ana guruba ayr...


İzleme 292